Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Sajtóközlemény a budapesti Szent Korona Általános Iskola és Óvoda tárgyában kiadott állásfoglalással kapcsolatban
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Sajtóközlemények > 2011

Sajtóközlemény

Egészségre káros környezetbe költöztették a budapesti Szent Korona Általános Iskola és Óvoda óvodásait, amikor az intézmény az M3-as autópálya bevezető szakaszának közvetlen közelébe került – állapította meg vizsgálatában Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ombudsman megállapította: a XV. kerületi Mozdonyvezető utcai óvodában a zaj és a légszennyezettség magasabb az egészségügyi határértékeknél.

Az ügy előzménye, hogy a XV. kerületi önkormányzat úgy döntött: az Ozmán utca óvoda ingatlanát értékesítik, a gyerekeket pedig átköltöztetik a Mozdonyvezető utcai intézménybe.
Fülöp Sándor hivatalból indított vizsgálatot, mivel egy másik ügy kapcsán felmerült, hogy a gyermekek egészséges környezethez való alkotmányos joga sérül, hiszen olyan környezetbe kerültek, ahol nem biztosíthatók számukra egészséges feltételek. A közoktatási törvény szerint az önkormányzat akkor szervezheti át intézményét, ha az adott szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik. A fenntartói döntés következtében a gyerekek nem kerülhetnek rosszabb helyzetbe, mint amilyen körülmények között a döntés előtt voltak.
Fülöp Sándor megállapította, az óvodát érintő átszervezés előtt az önkormányzat nem tárta fel az ingatlanra jellemző környezetminőségi paramétereket. A 2008. évi fenntartói határozat anélkül született meg, hogy a képviselő-testület vizsgálta volna, milyen környezeti körülmények közé kerülnek a gyermekek.

Az ombudsman állásfoglalásában felhívta a figyelmet: az önkormányzat döntése az átszervezésről környezet-egészségügyi szempontból megalapozatlan volt, és az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesülésével kapcsolatos visszásságot okozott.
A vizsgálat fényt derített arra is, hogy a volt Ozmán utcai óvoda ingatlana noha a Mozdonyvezető utcai óvodához hasonló távolságra van az autópályától, a mellette elterülő parknak köszönhetően a környezetterhelés szempontjából jobb körülményeket biztosított a gyermekeknek. Tény az is, hogy az Ozmán utcai óvoda épületének műszaki állapota miatt sem volt elengedhetetlenül szükséges az átszervezés.
Az ombudsman felhívta a figyelmet: megfelelő színvonalú közoktatás nem biztosítható – így a gyermekek mindenekfelett álló érdeke nem érvényesülhet – abban az esetben, ha az intézmények teljes területén nem teljesülnek a jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértékek. Az egészséghez való jogosultságot szükség esetén minden egyéb jogosultság érvényesítésének rovására kötelező érvényesíteni. Amennyiben az óvoda valamely helyiségében nem biztosíthatóak az egészségügyi határértékek, úgy kell tekinteni, hogy az óvoda nem rendelkezik a működésének megkezdéséhez szükséges minimális feltételekkel.
Az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesülésével kapcsolatban visszásságot eredményez az olyan fenntartói döntés, amelynek következtében több éven keresztül, napi rendszerességgel a határértékeket meghaladó környezetterhelést, például zajt és légszennyezettséget kénytelenek elviselni a gyerekek.

Fülöp Sándor megállapította azt is, hogy a közoktatási intézmények elhelyezésére vonatkozó szabályozást módosítani kell. Ezért jogalkotási javaslattal fordult a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához. Az ombudsman indokoltnak tartja, hogy ahol lehetőség van az egészségügyi előírásoknak megfelelő helyen oktatási intézmény alapítására, ott a kedvezőtlen településföldrajzi jellemzőkkel bíró területeken ne legyenek elhelyezhetők új intézmények.
Az ombudsman azzal az ajánlással fordult a XV. kerületi önkormányzathoz, keresse a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda átköltöztetésének lehetőségét. Addig is az óvoda zajszigetelésének további javítása elengedhetetlenül szükséges, mert várhatóan a forgalom növekedésével a zajterhelés is növekszik. Az ombudsman szükségesnek tartja az óvoda levegőminőségének rendszeres ellenőrzését és a gyermekek szüleinek tájékoztatását.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy a polgármester indítson belső vizsgálatot az átszervezés idején hivatalban levő jegyző és az átszervezéssel megbízott önkormányzati tisztségviselők munkajogi felelősségének tisztázására.


2010. január 13.
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site