Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa -  Ügyeink 
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink 

Záróközlemény
Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvényben foglaltak alapján az Országgyűlési Biztos Hivatala – benne az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának Irodája és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája – megszűnt, feladatait 2012. január 1-től jogutódként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vette át.
részletek ...

2012-01-01

Állásfoglalás az illegális hulladékégetéssel szembeni fellépés lehetősegeiről
részletek ...

2011-12-21

Állásfoglalás a Bátaapátiban létesülő kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos panasz tárgyában
részletek ...

2011-12-21

A hajdúdorogi püspök is csatlakozott az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó kezdeményezéséhez
A Hajdúdorogi Egyházmegye is csatlakozott a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez. Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök 2011. december 19-én írta alá az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó együttműködési megállapodást, melyet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezésére írtak alá az evangélikus, a katolikus és a református egyházak főpásztorai, szakmai és civil szervezetek, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára.
részletek ...

2011-12-19

Állásfoglalás közterületi fák gallyazása tárgyában
részletek ...

2011-12-16

Szándék nyilatkozatot írt alá a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a fenntartható vidékfejlesztési modell megvalósításának támogatására
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Irodája, a Váci Egyházmegye, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, és az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola 2011 decemberében együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Váci Egyházmegye területén megvalósítandó fenntartható vidékfejlesztési modellkísérlet támogatására.
részletek ...

2011-12-15

Nyolcadik alkalommal találkozott környezet- és természetvédő szervezetek képviselőivel a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
2011. december 15-én nyolcadik alkalommal szervezett találkozót a civil szervezetek képviselői számára a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája. Az eseményen a biztos, valamint a Jogi Főosztály vezetője beszámolt irodánk idei eredményeiről, fő ügyeinkről, az állásfoglalásainkkal kapcsolatos utóvizsgálatokról, valamint szó esett az Alkotmányozási folyamatról és annak hatásairól is. A találkozó második felében a közel 30 környezet- és természetvédő szervezet képviselőinek lehetőségük volt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel ombudsmannak, valamint elmondják javaslataikat. A beszélgetés során elsősorban az átalakulás részleteiről, valamint annak várható hatásairól, a munka további menetéről érdeklődtek a résztvevők.
részletek ...

2011-12-15

Hatékonyabb zajvédelmi szabályozásra van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a zaj elleni védelem jogi szabályozásnak megújítására (JNO-157/2010)

A biztos másfél éve tartó vizsgálata során megállapította, hogy a jelenlegi jogszabályok nem szolgálják az emberek védelmét, a gazdasági érdekeket a lakosság egészséges környezethez való joga elé helyezik. A jogszabályok alkalmazása során felmerült számos olyan hiányosság, amely az ombudsman szerint nehezíti a zaj elleni hatékony fellépést. A biztos több hatóság munkatársaival és illetékes szakemberekkel történt megbeszéléseit követően készítette el a zajvédelem számos kérdésére kiterjedő, átfogó jogalkotási javaslatát.
részletek ...

2011-12-14

Zajos táborok zavarták a helyiek nyugalmát
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Balatonalmádi-Káptalanfüred területén található gyermek és ifjúsági táborok zajos működésével kapcsolatban (JNO-561/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának jegyzője az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott, amikor a panaszosnak írt tájékoztatásában a táborok által okozott zajjal szembeni hatékony fellépést ígérte, azonban a zajt ténylegesen csökkentő intézkedést nem hozott. A biztos kezdeményezte a jegyzőnél, hogy a településen található valamennyi tábor területén a jövőben is rendszeresen végezzen a Ket. rendelkezéseinek megfelelő hatósági ellenőrzést, melynek keretében pedig minden esetben vizsgálja meg, hogy a táborok, illetve az ott található hangosító berendezések rendelkeznek-e zajkibocsátási határértékkel.
részletek ...

2011-12-12

Jogsértő eljárások a rönöki gokart pályával kapcsolatban
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a rönöki gokart pálya üzemeltetésével kapcsolatos zajpanasz tárgyában (JNO-449/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy Szentgotthárd Város Jegyzője az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot okozott, amikor végzésével a panaszos beadványára indult építésügyi hatósági eljárást megszüntette arra való hivatkozással, hogy a lakóhelyétől 50-60 méterre épült gokart pálya, mint sportpálya zavaró hatásának, környezetbe illeszkedésének vizsgálata nem tartozik hatáskörébe, mivel annak létesítése építési engedély és bejelentés nélkül végezhető. A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal is visszásságot okozott, amikor másodfokon nem semmisítette meg a jegyző eljárást megszüntető végzését, és nem utasította az eljárás lefolytatására. A biztos ajánlással fordult az érintett hatóságokhoz és felhívta a figyelmet arra, hogy a pálya működéséből eredő zaj nem csak akkor lehet zavaró, ha egyébként a vonatkozó jogszabályban, hatósági döntésben rögzített határértékeket meghaladja.
részletek ...

2011-12-12

A génmegőrzésért született összefogás első katolikus gyümölcsöskertjét adták át Markazon
A génmegőrzésért született összefogás újabb eredménye az a gyümölcsöskert, amelyet vasárnap a markazi templom szentelése után Ternyák Csaba, egri érsek áldott meg.részletek ...

2011-12-11

Jogszerűtlen településrendezési eljárás nyomán lehetetlenül el a családi gazdaság
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a nyíregyházi „Őzdomb” lakókert településrendezési eljárása tárgyában (JNO-602/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot okozott, amikor egy 30 éve működő állattartó telep mellett védőterület kialakítása nélkül lakóterület létesítését engedélyezte. Az önkormányzat településrendezési eszközeinek kidolgozása során – erre irányuló többszöri hatósági jelzés ellenére – nem vette figyelembe a két, egymással nehezen összeegyeztethető tevékenység adottságait és az ebből származó lehetséges környezeti konfliktusokat, s ennek révén nem tett eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek. A biztos ajánlással fordult a Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy módosítsa Nyíregyháza szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát oly módon, hogy annak nyomán a vizsgálattal érintett területek közötti környezeti konfliktus kiküszöbölhető legyen és az új szabályozás megfelelően biztosítsa a korábbi jogszerű tevékenységet végző érdekeit is. Kezdeményezte továbbá a Belügyminiszternél az ágazati szabályozás olyan módosítását, amely egyértelműen szabályozza a védőövezetek kijelölésének, illetve a településrendezési övezetek egymáshoz illesztésének főbb szabályait, különös tekintettel esetleges hasonló konfliktusok kezelésére.
részletek ...

2011-12-07

Sajtóközlemény - Az első evangélikus gyümölcsöskert átadásáról
A génmegőrzésért született összefogás első eredménye az a gyümölcsöskert, amelyet a Béri Evangélikus Egyházközség templomkertjében telepítettek. Az ünnepélyes kertavatáson – 2011. december 6-án – a sajtó nyilvánossága előtt szólt a génmegőrzés jelentőségéről több támogató, köztük Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Thuránszky István lelkész és Grédics Szilárd, a Bükki Nemzeti Park igazgatója. Az eseményen részt vett az összefogás kezdeményezője, Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is.
részletek ...

2011-12-06

Javaslatok a telepengedélyezéssel összefüggő hatékony jogalkalmazás és nyugalmas lakókörnyezet érdekében
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalásának tervezete a telepengedélyezéssel összefüggő panaszokból levezethető problémák megoldására (JNO-702/2011)

Irodánkba egyre nagyobb számban érkeznek olyan panaszok, amelyekben a beadványozók a lakókörnyezetükben található telep nyilvántartásba-vételi, engedélyezési eljárását, működését, az annak során keletkező zaj- és levegőterhelést, bűzhatásokat, illetve az általuk generált megnövekedett gépkocsiforgalmat kifogásolták. A biztos ebből következően átfogó vizsgálatot indított a telepek létesítése kapcsán felmerülő problémakörök megoldására, hogy az egyedi ügyek és visszásságok – tömegesen, illetve súlyos környezeti, társadalmi károk bekövetkezésével – ne ismétlődjenek meg. A biztos az állásfoglalás-tervezetben a jogalkalmazást elősegítő javaslatait fogalmazta meg, amelyet a megalapozottság érdekében megküldött a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.
részletek ...

2011-12-02

Ellehetetlenülnek a civil szervezetek
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ) működésével kapcsolatosan (JNO-696/2011)

A biztos több civil szervezet jelzése, illetőleg panasza alapján indított vizsgálatot a KÖTHÁLÓ működésének ellehetetlenülése miatt, de a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a hálózat működésének forrásaival kapcsolatos alkotmányos aggályok az egész zöld civil szektorra jellemzőek. A vizsgálata során az ombudsman megállapította, hogy a civil szektor részére 2012. évre előirányozott források mértéke nem felel meg az egészséges környezethez való jog érvényesítéséhez szükséges követelményeknek, mivel a forrásokat az Országgyűlés olyan mértékben kívánja csökkenteni, hogy az gyakorlatilag ellehetetleníti a civil szektor működését. A biztos kezdeményezéssel fordult az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságához és az előterjesztőhöz, hogy a fenti javaslat vitája során az irodánk által említett szempontokat szíveskedjen érvényesíteni, valamint kezdeményezte, hogy a vidékfejlesztési miniszter a pályázati vagy egyedi döntés alapján biztosítható források felhasználásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a KÖTHÁLÓ által ellátott feladatok folyamatosan biztosítottak legyenek a jövőben is.
részletek ...

2011-12-01

A jegyző többszöri mulasztása gátolta a megegyezést
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása gázkazán égéstermék elvezetőjének zajkibocsátása tárgyában (JNO-533/2011)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a dunabogdányi jegyző a hozzá érkezett beadvány kapcsán a birtokvédelmi eljárást nem folytatta le, s így mulasztásával késleltette és meggátolta, hogy a panaszos és szomszédja között a kialakult környezeti konfliktus gyorsan, egyezség útján megoldódjon. A jegyző az eljárási garanciák megsértésével az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott.
részletek ...

2011-12-01

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a fővédnöke a 2011 decemberében induló „EnergiaKözösségek” című nemzetközi megtakarítási programnak
Az “EnergiaKözösségek” kétéves nemzetközi program átfogó célja a családok klíma- és energiatudatosságának növelése azért, hogy megmutathassuk: csupán egyszerű, viselkedésbeli változásokkal is óriási eredmények érhetők el mind az energia, mind a pénzmegtakarítás terén. Segít abban, hogy a program résztvevői információt és útmutatást kapjanak arra nézve, hogy mit tehetnek saját otthonukban, hogyan takaríthatnak meg energiát befektetés nélkül, így szakértői támogatás és tanácsok mellett más családokkal is együttműködhetnek, erősíthetik egymást.
részletek ...

2011-11-28

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa elvállalta a „Passzívházak és Energiahatékony Épületek” szakmai konferencia védnökségét
A II. „Passzívházak és Energiahatékony Épületek” szakmai konferenciát 2011. november 25-én rendezték a budapesti Francia Intézetben. Az esemény fővédnökségét a szervezők felkérésére dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa vállalta el.
részletek ...

2011-11-25

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a fővédnöke a decemberben induló „EnergiaKözösségek” című nemzetközi megtakarítási programnak
A GreenDependent Intézet szervezésében 2011. december 1-jén először indul útjára Magyarországon az „EnergiaKözösségek” című nemzetközi megtakarítási program és verseny több háztartásból álló közösségek számára. A versenyt bemutatására szervezett sajtótájékoztatót 2011. november 25-én rendezték meg a gödöllői Művészetek Házában, ahol irodánkat Czippán Katalin főosztályvezető-helyettes képviselte.
részletek ...

2011-11-25

„A sikeres alkalmazkodás a változó feltételekhez” címmel tartott adott előadást a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a II. Magyar Fenntarthatósági Csúcson
A Piac & Profit 2011. november 24-én rendezte meg II. Magyar Fenntarthatósági Csúcsot „A gondolkodás-, értékrendváltás és cselekvés jegyében” címmel. A konferencia fő témája: mit tesz, és mit tehet az egyes ember azért, hogy egyéni, családi, nemzeti és globális szinten megváltozzanak a negatív folyamatok. Az esemény egyik küldetésének vállalta fel, hogy erősítse a társadalom szereplőinek felelősségérzetét, mintaként közvetítse a jó példákat, illetve harmonizálja az üzleti érdekek és a fenntarthatóság szempontjait.
részletek ...

2011-11-24

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nyitotta meg a „Láncreakció - atomenergia-mentes világért” című fesztivál-konferenciát
Az Ökopolisz Alapítvány és a Heinrich Böll Alapítvány prágai irodájának szervezésében 2011. november 23-án Pécsett rendezték meg a „Tabuk nélkül az atomenergiáról és egy atomenergia-mentes jövőről” című fesztivál konferenciát, melyet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nyitott meg.
részletek ...

2011-11-23

Londonban beszélt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a nemzetek közötti igazságosságról
A TEDx Youth@Thames szervezésében 2011. november 20-án Londonban megrendezett, a jövő nemzedékek sorsa és a nemzetek közötti igazságosság témájával foglalkozó 15-26 év közötti fiatalokat célzó előadásra kapott meghívást Fülöp Sándor, mint a világ egyetlen jövő nemzedékek érdekeivel intézményes keretek között foglalkozó iroda vezetője. A biztos a klímaváltozásról, a biodiverzitás változásának hatásairól, a fenntartható fejlődésről és a jövő generációk intézményes képviseletének kapcsán a JNO elmúlt 3,5 évének eredményeiről beszélt a résztvevőknek, akiknek konkrét példákon keresztül szemléltette, hogy mi lenne ma Magyarországon, ha nem működött volna az irodánk.
részletek ...

2011-11-20

Hamarosan indul a „Kislábnyom” című energiatudatossági verseny, melynek fővédnöke a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Energiatudatossági kampányt indított a GreenDependent Egyesület „Kislábnyom” címmel, melynek célja, hogy növelje a családok, háztartások energiahatékonyságát, és népszerűsítse a klímabarát, szén-szegény életmódot. A kampány keretében indított versennyel a szervezők arra próbálnak rámutatni, hogy csupán viselkedésünk megváltoztatásával, nagyobb beruházás nélkül is jelentős energiát – ezáltal pénzt – tudunk megtakarítani.
részletek ...

2011-11-18

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nyitotta meg a Greenpeace fenntartható energiagazdaságról szóló tanulmányát bemutató konferenciát
A Greenpeace Magyarország a „Progresszív Energia[forradalom], A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon” című tanulmányát egy konferencia keretein belül mutatta be 2011. november 17-én. A tanulmány végigjárja, hogy 2050-re hogyan tudna Magyarország egy teljes egészében megújuló energiára építő energiagazdálkodási rendszerre átállni.
részletek ...

2011-11-17

Alkotmányos visszásság, ha a polgármester dönt a fakivágásokról
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Bicske Város területén engedélyezett fakivágásokkal kapcsolatosan (JNO-752/2011)

A biztos vizsgálata során a bicskei fatelepítési programmal kapcsolatosan az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot nem talált, és megállapította, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete a járdafelújításra vonatkozó határozatait a jogszabályoknak megfelelően hozta meg. A biztos azonban alkotmányos visszásságnak ítélte, hogy az önkormányzati rendelet a polgármesterre telepíti a fakivágásokkal kapcsolatos hatósági jogköröket, ezért jogalkotási javaslattal fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés ide vonatkozó szabályait hozza összhangba a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatásköri szabályaival.
részletek ...

2011-11-17

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is részt vett a fenntartható fejlődési stratégiáról rendezett nyilvános vitán
A Budapesti Városvédő Egyesület a készülő nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról rendezett nyilvános vitát 2011. november 14-én. A „Nagyvárosi dilemmák” című eseményre civileket, építészettel, város- és műemlékvédelemmel, valamint környezettel és energiastratégiával foglalkozó szakembereket hívtak meg a rendezők. Az eseményen a Budapesti Városvédő Egyesület felkérésére a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is részt.


részletek ...

2011-11-14

Irodánk munkatársa a fenntarthatóság szempontjából értékelte az északi modellt
A „Nordic Model” (Északi Modell) néven ismertté vált példaértékű gazdaság- és társadalomfejlesztési rendszerét ismertető konferenciasorozat első rendezvénye 2011. november 9-én került megrendezésre a Parlament felsőházi üléstermében, melyre munkatársunk Czippán Katalin, mint vendég előadó kapott felkérést.
részletek ...

2011-11-09

Formális társadalmi részvétel Piliscsabán
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Piliscsaba településfejlesztési koncepciójának elfogadására irányuló településrendezési eljárás tárgyában (JNO-344/2011)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy Piliscsaba Község Önkormányzatának a koncepció elfogadására irányuló településrendezési eljárása a magasabb szintű törvényi előírásokba ütközik. Az egészséges környezethez való alkotmányos jog további sérelmét okozta az is, hogy a törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzat a véleményeztetési eljárást csak részben folytatta le, ezzel kiüresítette és formálissá tette az eljárási garanciát jelentő társadalmi részvételt. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy az állásfoglalásban kifejtettek szerint készítsenek el egy új koncepciót, valamint kezdeményezte a belügyminiszternél, hogy tegye meg az intézkedéseket az Étv. olyan módosítására, amely egyértelműen szabályozza a településfejlesztési koncepció elfogadásával kapcsolatos előírásokat és a többi településrendezési eszközhöz képest sajátos eljárási szabályait.
részletek ...

2011-11-07

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felszólat a WFC hamburgi közgyűlésén
A World Future Council (WFC) tanácsadói és szakemberei 2011. november 4-6 között Hamburgban tartották ötödik évértékelő közgyűlésüket, melyre Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, mint a szervezet hivatalos tagja is meghívást kapott. Az ombudsman előadásában rámutatott arra, hogy miért szükséges a jövő nemzedékek érdekvédelmének intézményes védelme, ismertette az ehhez szükséges intézményi kereteket, a szervezet specifikus feladatait és javasolt munkamódszereit. Az előadás második felében ismertette a JNO legjelentősebb ügyeit és eredményeit. Fülöp Sándor kiemelte, hogy jövő nemzedékek intézményes képviselete hatékonyabban működhetnek nemzetközi szinten, ahol politikától és az adott ország gazdasági nyomásaitól mentes környezetben dolgozhatnak. 2011-ben a WFC egyik fő kampánytémája a generációs igazságosság volt és szervezet céljai között szerepelt, hogy hatást gyakoroljon a Rio+20 tárgyalási folyamatra.
részletek ...

2011-11-05

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa meghívást kapott a World Future Council éves közgyűlésére Hamburgba
A World Future Council (WFC) tanácsadói és szakemberei 2011. november 4-6. között Hamburgban tartják ötödik évértékelő közgyűlésüket, melyre Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, mint a szervezet hivatalos tagja is meghívást kapott.
részletek ...

2011-11-04

A pécsi püspök is csatlakozott az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó kezdeményezéséhez
A Pécsi Egyházmegye is csatlakozott a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez. Dr. Udvardy György pécsi püspök 2011. november 2-án írta alá az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó együttműködési megállapodást, melyet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezésére írtak alá az evangélikus, a katolikus és a református egyházak főpásztorai, szakmai és civil szervezetek, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára.
részletek ...

2011-11-03

Évek óta engedély nélkül kotorják a medret a Dráván
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Dráván Barcs és Bolhó térségében folytatott mederkotrás, kavicskitermelés tárgyában (JNO-485/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a Dráván Barcs és Bolhó térségében, négy helyszínen folytatott engedély nélküli mederkotrási és kavicskitermelési tevékenység jogsértő. A folyó kotrását a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a mai napig jogkövetkezmények nélkül folytatja, annak ellenére, hogy a vízjogi engedélyek érvényessége 2007-ben lejárt, meghosszabbítására nincsen lehetőség. A Felügyelőség a jogsértő környezethasználattal szemben nem lépett fel, eljárásának hiánya, mulasztása az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot jelent. A biztos felhívta a Vízügyi Igazgatóságot, hogy az engedély nélkül végzett tevékenységeket szüntesse meg, illetve kezdeményezte a Felügyelőségnél, hogy mind vízügyi, mind pedig természetvédelmi hatáskörében járjon el és tegyen intézkedést valamennyi szükséges jogi eszköz alkalmazásával az elkövetett jogsértések megfelelő szankcionálására és a további környezetveszélyeztető, környezetkárosító tevékenység megakadályozására.
részletek ...

2011-10-28

Állásfoglalás nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéről
részletek ...

2011-10-28

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa üdvözli, hogy Magyarország is csatlakozott az Alpok-Adria GMO-mentes Régióhoz
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa üdvözölte, hogy az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a Fenntartható Fejlődés Bizottságának azon előterjesztését, hogy az önkormányzatok közigazgatási területükön tiltsák meg a genetikailag módosított szervezetek alkalmazását az agrárgazdaságban.részletek ...

2011-10-27

Nem haladunk jó irányba az energiafelhasználási szokások terén - mondta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a Miskolci Egyetemen tartott előadásán
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa és F. Nagy Zsuzsanna, az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja 2011. október 27-én közös előadást tartott a fenntartható fejlődés aktuális társadalmi és jogi kihívásairól a Miskolci Egyetem hallgatóinak.
részletek ...

2011-10-27

Önkéntes munka keretében ültettek gyümölcsfákat irodánk munkatársai a béri evangélikus templom kertjében
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére 2011 szeptemberében a természeti örökségünk megóvásáért és értékeink megőrzéséért írt alá együttműködési megállapodást több egyház, szakmai és civil szervezet, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára, melyhez az elmúlt hetekben többen csatlakoztak.
részletek ...

2011-10-26

Vélemény a helyi önkormányzatokról szóló törvény tervezetével kapcsolatban
részletek ...

2011-10-25

Többszörös jogsértés történt a szentendrei településrendezési eljárás során
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Szentendre Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára irányuló eljárása tárgyában (JNO-347/2011)

A biztos a Szentendre Város településrendezési terveinek felülvizsgálatára irányuló eljárást vizsgálva megállapította, hogy az eljárás során mind az önkormányzat, mind a környezetvédelmi érdekek érvényesítéséért felelős szervek részvételével több jogsértés történt. A párhuzamosan folytatott településrendezési eljárások, a jogszabályon alapuló vélemények figyelmen kívül hagyása, a „fehér foltok” a szabályozási tervben, az Stratégiai Környezeti Vizsgálat elhagyása az egészséges környezethez való alapjoggal összefüggő súlyos visszásságot okoztak. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy a településrendezési eszközöket az adott tartalommal ne hagyja jóvá. A biztos 2011-ben a Szentendrén folyó számos településrendezési eljárás közül az Egres út alatti 2. számú fejlesztési területre irányuló eljárást már vizsgálta, és ahogyan akkor is, jelen esetben is azt javasolta, hogy az önkormányzat készíttessen a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, azok összes környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait átfogóan feltáró vizsgálatot, különös tekintettel a településen található európai jelentőségű, illetőleg országos szintű védelem alatt álló természeti értékekre. Az ombudsman kezdeményezte továbbá a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójánál, hogy vizsgálja meg, a településrendezési eljárásban miért nem tudta a környezetvédelmi érdekek képviseletét hatékonyan ellátni az általa igazgatott szervezet.
részletek ...

2011-10-24

Dabas polgármestere is csatlakozott az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó kezdeményezéséhez
A magyar városok közül elsőként Dabas csatlakozott a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez. Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő 2011. október 22-én látta el kézjegyével a dokumentumot. Az aláírásra a Dabas város egyik jelképének számító Halász Móricz kúriában került sor, az október 23-i megemlékezések során.
részletek ...

2011-10-22

Az felelősségről és az együttműködésről tartott kerekasztal-beszélgetésen vett részt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A KÖVET egyesület szervezésében a környezetvédelem szerepéről, a felelősségvállalásról és a fenntarthatóságról tartottak konferenciát 2011. október 20-án a budapesti Gellért Szállóban. A közel 40 szakember részvételével megtartott eseményen az előadók környezetvédelmi problémákról, annak pénzügyi, gazdasági és emberi vonatkozásairól, valamint elméleti és gyakorlati megoldási lehetőségekről beszéltek a résztvevőknek.
részletek ...

2011-10-20

Szakmailag megalapozatlan a vízügyi szervezetrendszer átalakításának tervezete
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának észrevételei a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tárgyában (JNO-698/2011)

A biztos a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának írt levelében hangot adott annak, hogy nem ért egyet a vízügyi szervezetrendszer átalakításának tervezet szerinti formájával. A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés nem tartalmazza az átszervezéshez kapcsolódó hatásvizsgálatot, nem méri fel a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által jelenleg elvégzett feladatok körét és mennyiségét, illetve nem rendelkezik azok további sorsáról. Az előterjesztésből nem derül ki ugyanis, hogy a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által ellátott vízügyi szakmai feladatokat mely szervezetek fogják átvenni a jövőben. A törvénytervezet vonatkozásában meghatározott 2012. január 1-jei hatálybalépés nem teszi lehetővé az esetleges átszervezés megfelelő végrehajtását, ezáltal a vízügyi szervezetrendszer zökkenőmentes működése veszélybe kerülhet. A fentiek alapján a biztos úgy ítéli meg, hogy az előterjesztés jelen formájában nem alkalmas az államtitkári értekezletre, illetve a Kormány elé való terjesztésre.
részletek ...

2011-10-20

„Tanulás a fenntarthatóságért” címmel rendeztünk konferenciát az FFB Környezeti Nevelési Kerekasztalával, a Corvinus Egyetemmel és az IUCN Oktatási és Kommunikációs Bizottságával közösen
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája, a Fenntartható Fejlődés Bizottság Környezeti Nevelési Kerekasztalával és a Corvinus Egyetemmel közös szervezésben 2011. október 19-én egy egynapos műhelykonferenciát szervezett „Learning to Change for Sustainabilty” címmel.
részletek ...

2011-10-19

Hátrányos helyzetű fiatalok újabb csoportja ismerkedett az országgyűlési biztosokkal
A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár szervezésében 25 szociálisan hátrányos helyzetű fiatal érkezett az Országgyűlési Biztosok Hivatalába 2011. október 18-án. A látogatás során a szerencsi fiataloknak lehetőségük adódott, hogy jobban megismerjék a Hivatal felépítését, az egyes biztosi irodák tevékenységét és az igénybe vehetőségének módjait.
részletek ...

2011-10-18

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a fővédnöke a „Klímabarát és energiatakarékos háztartás” című versenynek
A Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete által indított “Kislábnyom” kampány célja, hogy a családok, háztartások energiatudatosságát és energiahatékonyságát növelje, valamint népszerűsítse a klímabarát, szén-szegény életmódot. A kampány során láthatóvá válik, hogy beruházás nélkül, viselkedésünk megváltoztatásával is jelentős energiát – és így pénzt – tudunk megtakarítani. A szervezők felkérésére dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa elvállalta a verseny fővédnökségét.
részletek ...

2011-10-13

Újabb jogsértések Dunakeszi településrendezésével kapcsolatban
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Dunakeszi, Liget utcai hét telek szabályozási tervére és helyi építési szabályzatára irányuló településrendezési eljárás tárgyában (JNO-206/2010)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy a terület településrendezési eljárása során súlyosan sérült a társadalmi részvétel elve, mely az egészséges környezethez fűződő alkotmányos joggal kapcsolatosan visszásságot okozott. Jogsértő volt az érintett lakosság hiányos tájékoztatása, a tervezett módosításokkal kapcsolatos lakossági tiltakozások¬, valamint az érintett államigazgatási szervek észrevételeinek figyelmen kívül hagyása. A Dunakeszi láp beépítése kapcsán a biztos korábban már vizsgálta Dunakeszi településrendezési tevékenységét. Ennek eredményeként a jogsértő településrendezési eszközök megsemmisítését kérve az Alkotmánybírósághoz fordult. Az ombudsman erre is tekintettel most azzal a javaslattal fordult az önkormányzathoz, hogy vizsgálja felül a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközeit, majd széleskörű társadalmi konszenzusra alapozva jogszerűen alkossa újra településfejlesztési koncepcióját és településszerkezeti tervét, amely a város fenntartható fejlesztésének alapjává válhat.
részletek ...

2011-10-10

A design és a fenntarthatóság kapcsolatrendszeréről beszélt irodánk stratégiai és tudományos főosztályának vezetője a „Design és Innováció” című konferencián
A design, a formatervezés egyre nagyobb szerepet kap, egyre inkább befolyásolja mindennek az eladhatóságát, így jelentős hatással van a vállalkozás sikerére is. E gondolattól vezérelve „Design és Innováció” címmel rendezett konferenciát a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Csoport 2011. október 6-én a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.
részletek ...

2011-10-06

„Korrupciós kockázatok Magyarországon” című vitafórumra hívták a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát
A Transparency International Magyarország a korrupciós kockázatokat elemző 2011. évi Nemzeti Integritás Tanulmány (NIS) előkészítése keretében rendezett vitafórumot 2011. október 4-én. Az eseményen a Transparency International felkérésére vett részt dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.
részletek ...

2011-10-04

Az egri érsek is csatlakozott az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó kezdeményezéséhez
Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2011. szeptember 30-án aláírta az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó együttműködési megállapodást. A megállapodást Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 2011. szeptember 5-én nyitotta meg csatlakozásra.

részletek ...

2011-09-30

Pannonhalmi Nyilatkozat - Összefogás a fenntartható vidékfejlesztésért
Magyarország épségét, lakóinak jólétét veszélyezteti, ha nem újul meg a mezőgazdaság, ha nem nő a vidéki élet vonzereje és elmarad a táj helyreállítása – hívták fel a figyelmet a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája által szervezett, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával rendezett fenntartható vidékfejlesztés kérdéseiről tartott tanácskozás résztvevői.
részletek ...

2011-09-29

Sajtóközlemény: Pannonhalmi Nyilatkozat – Összefogás a fenntartható vidékfejlesztésért
Magyarország épségét, lakóinak jólétét veszélyezteti, ha nem újul meg a mezőgazdaság, ha nem nő a vidéki élet vonzereje és elmarad a táj helyreállítása – hívta fel a figyelmet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szeptember 29-én azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Pannonhalmi Nyilatkozatot nyilvánosságra hozta.
részletek ...

2011-09-29

Sajóközlemény - Vészhelyzetben a Nekota
Súlyosan veszélyezteti az vízi élővilágot a Balaton déli partján, a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Területen a Hubertus Bt. tevékenysége. A vállalkozás – a másodfokú vízügyi hatóság nem megfelelő eljárásának is köszönhetően - komoly természeti kárt okozott a hazai és nemzetközi oltalom alatt álló térségnek – állapította meg frissen lezárult vizsgálatában Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.
részletek ...

2011-09-25

Komoly természeti kárt okozott a vízügyi hatóság nem megfelelő eljárása
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület vízszintcsökkentésével kapcsolatban (JNO-400/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület „Nekota” elnevezésű térség vízjogi engedélyének 2009-ben történő visszavonásával és az új engedélyek kiadásával az egészséges környezethez fűződő joggal kapcsolatosan alkotmányos visszásságot okozott. Az új engedélyek ellentétesek voltak a területre vonatkozó, 1977 óta hatályos védetté nyilvánítási határozattal és a 2004-től kötelező Natura 2000 előírásokkal, mivel a minimális vízszint előírása helyett a terültet bérlő Hubertus Bt.-nek a tökéletesen vízmentes állapot fenntartását tette kötelezővé. A Főfelügyelőség iránymutatása során kiadott határozattal a hatóság veszélybe sodorta a természeti értékekben különösen gazdag terület vízhez kötődő élővilágát. A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy e természeti tőke megőrzése az egészséges környezethez való jogból fakadó kötelezettség, melynek az állami szereplők, valamint a bérlő nem tettek eleget. Az ombudsman szükségesnek tartja, hogy a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét miniszteri rendeleti szinten kihirdessék, továbbá felhívta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nagyberek Fehérvíz Természetvédelmi Területre vonatkozó haszonbérleti szerződés felülvizsgálata érdekében.
részletek ...

2011-09-24

„Felelősségvállalás = Pozitív Energia” címmel rendezett 4. Fenntarthatósági Nap meghívott előadója volt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosaA 4. Fenntarthatósági Napot 2011. szeptember 24-én rendezték a budapesti Millenáris Parkban. A rendezvény „Környezet” című szekciójában Novák Péter beszélgetett a vízről, a víz minőségéről, a vízkészletekkel kapcsolatos kilátásokról és megoldási lehetőségekről a résztvevőkkel.
részletek ...

2011-09-24

A „Civil szféra helye és szerepe a természetvédelemben” címmel tartott előadást a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa Zentán
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület által szervezett konferenciára hívták meg előadónak a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát 2011. szeptember 23-án. A Zentán rendezett esemény a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében idén záruló, „Natura 2000-es jelölő madárfajok állományának természetvédelmi kezelése és állategészségügyi monitorozása” című pályázati program hivatalos záró rendezvénye volt.
részletek ...

2011-09-23

„Fenntartható közösségek – tájbarát mezőgazdaság” címmel rendezett tanácskozást a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával
Irodánk szervezésében a fenntartható vidékfejlesztés kérdéseiről tartottunk szakmai tanácskozást közel 100 fő részvételével 2011. szeptember 16-án Győrben és szeptember 17-én Pannonhalmán. Az eseményt a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával szerveztük.
részletek ...

2011-09-21

A váci püspök és pannonhalmi főapát is csatlakozott a természeti örökségünk megóvásáért indított JNO kezdeményezéshez
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2011. szeptember 15-én Beer Miklós váci püspök és 2011. szeptember 17-én Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát is csatlakozott az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó együttműködési megállapodáshoz, melyet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére az evangélikus, a katolikus és a református egyházak főpásztorai, szakmai és civil szervezetek, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára írt alá szeptember elején.
részletek ...

2011-09-20

Sajtóközlemény - Összefogás génmegőrzésért
Természeti örökségünk óvásáért és értékeink megőrzéséért írt alá együttműködési megállapodást Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére több egyház, szakmai és civil szervezet, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára.
részletek ...

2011-09-16

Sajtóközlemény - Veszélyeztetett lápok
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa komplex kormányzati intézkedések sürgős megtételét látja indokoltnak a hazai lápok védelme érdekében. Az ombudsman megállapításait és javaslatait állásfoglalás tervezetben hozta nyilvánosságra, annak érdekében, hogy széleskörű szakmai egyeztetés induljon meg a lápok védelmének megteremtése érdekében.
részletek ...

2011-09-15

Azonnali komplex kormányzati intézkedésekre van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseiről (JNO-702/2010)

A biztos a lápok megóvása érdekében folytatott vizsgálatában megállapította, hogy a lápoknak mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás során a jelenleginél magasabb szintű védelmét kell biztosítani. A lápterületek felmérése és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése nagyon lassan történik, a bejegyzések elhúzódása helyrehozhatatlan természeti következményekkel járhat, az állam tehát nem teljesíti az egészséges környezethez való jogból fakadó intézményvédelmi kötelezettségét. A biztos javaslata szerint felül kell vizsgálni a jogi szabályozást, biztosítani kell a hatóságok hatékony működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, meg kell teremteni a lápok kijelölésének, a védelmet szolgáló védőövezetek kialakításának, az adminisztratív akadályok lebontásának szabályait, továbbá meg kell alkotni a lápok kezelési terveit. Ugyancsak nélkülözhetetlen a vízügyi szabályozás felülvizsgálata annak érdekében, hogy a vízjogi engedélyezés során hangsúlyosan érvényesüljenek a természetvédelmi követelmények.
részletek ...

2011-09-15

A Díjtörvény mielőbbi módosítását sürgeti a zöld ombudsman
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának levele a közigazgatási és igazságügyi miniszternek - utóvizsgálat a Díjtörvény módosításával kapcsolatos jogalkotási javaslat tárgyában (JNO-248/2011)

A biztos a Díjtörvény módosításával kapcsolatos jogalkotási javaslat tárgyában folytatott utóvizsgálata során tájékoztatást kért az érintett tárcáktól az állásfoglalás kiadása óta megtett, illetve a jövőben várható intézkedésekről. Az ombudsman a közigazgatási és igazságügyi miniszternek írt levelében korábbi álláspontját megerősítve hangsúlyozta, hogy a Díjtörvény 2010-es módosítása a hatóságokat terhelő forráshiányra tekintettel súlyos akadályokat állított a természetvédelmi feladatok ellátása elé, a jelenlegi helyzet az egészséges környezethez való jog sérelmével jár. A biztos szerint a visszásság megszüntetésének két módja lehetséges: a kormányzat a megfelelő költségvetési források biztosításával gondoskodik a jelenlegi szabályozás végrehajtásának feltételeiről vagy módosítja a szabályozást. Bármelyiket is választja azonban, a helyzet megoldása nem tűr további halasztást.
részletek ...

2011-09-15

Megfelelően megalapozott vizsgálat előzte meg a közösségi közlekedés átszervezését Kecskeméten
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a kecskeméti Dobó körutat érintő tömegközlekedési átszervezéssel kapcsolatban lefolytatott vizsgálatáról (JNO-144/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Kecskemét önkormányzatának döntése, hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedés átszervezése folytán több járat útvonalát a Lechner Ödön utcáról a Dobó körútra terelte át, alkotmányos joggal összefüggően nem okozott visszásságot, mivel az átterelést megelőzően az önkormányzat forgalomszámláláson alapuló közlekedési koncepciót készíttetett, összehasonlító zaj- és légszennyezettség-vizsgálatot végeztetett, és a döntéshozatali eljárásban biztosította lakosság részvételét. A megvalósított forgalom-átszervezés következtében azonban felmerül a kompenzáció lehetősége a többletterhelést elviselő lakosság részére. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy a jövőben a közlekedéssel, a forgalomszabályozással összefüggő beruházások során törekedjen a belváros forgalomkorlátozására, és intézkedjen a gépjárműforgalom csökkentése érdekében.
részletek ...

2011-09-15

Nem volt megfelelően előkészítve a Lövőház utca egy részének sétáló utcává alakításával kapcsolatos döntés
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest II. kerület, Lövőház utca átépítésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról (JNO-494/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy az önkormányzat nem okozott visszásságot, amikor az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat részeként a Lövőház utca egy szakaszát sétálóutcává alakította. Ugyanakkor az átalakításhoz kapcsolódóan a környezetvédelmi hatóság által kilátásba helyezett lég- és zajszennyezettség-mérés elkészíttetésének, valamint zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi intézkedések elmulasztásával az egészséges környezethez fűződő joggal kapcsolatosan alkotmányos visszásságot okozott. A biztos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy vizsgálja meg forgalomcsökkentési beavatkozások végrehajtásának lehetőségét, ellenőrizze a kerületi beruházások vonatkozásában a fapótlási és zöldfelület létesítési kötelezettségek teljesítését, valamint felhívta az illetékesek figyelmet arra, hogy a Széll Kálmán tér átépítése során a forgalomirányítási döntések meghozatalakor vegyék figyelembe a helyben lakók érdekeit.
részletek ...

2011-09-15

A kalocsai érsek is csatlakozott a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését és hasznosítását célzó kezdeményezéséhez
Természeti örökségünk megóvásáért írt alá együttműködési megállapodást Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére több egyház, szakmai és civil szervezet, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára, 2011. szeptember 5-én a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodájában.

részletek ...

2011-09-14

Rendszergondolkodás játékosan a világhírű amerikai professzorral Dennis Meadows-zal
„Rendszergondolkodás játékosan” címmel rendezett műhelykonferenciát 2011. szeptember 14-én Budapesten a Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért, SOL Magyarország Alapítvány és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája.
részletek ...

2011-09-14

Keressük közösen a megoldást világunk fenntarthatóvá válására! Tegyünk Magyarország jövőjéért!
A Piac & Profit, valamint a SOL Intézet „Mesterek és Műhelyek" című rendezvénysorozatának első állomásaként „Keressük közösen a megoldást világunk fenntarthatóvá válására” címmel tartottak konferenciát 2011. szeptember 13-án a Corvinus Egyetemen. A tanácskozás egyik szakmai támogatója a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája volt.

részletek ...

2011-09-13

„Környezetpolitika és környezetjog” című tantárgy oktatásában vesznek részt irodánk vezetői az ELTE Bibó Szakkollégiumának felkérésére
Hazánk első jogász-politikus szakkollégiuma, az ELTE Bibó István Szakkollégiuma azzal a kéréssel kereste meg irodánkat, hogy a JNO szakembereinek bevonásával szeretné elindítani a „Környezetpolitika és környezetjog” című tantárgyat a 2011/2012-es tanév első félévében. Irodánk munkatársai örömmel vállalták el a felkérést, hisz jelenleg a környezetjog nem képezi az ELTE-n az egyetemi tananyag részét.
részletek ...

2011-09-12

„Elfogyasztjuk a jövőnk?” című plakátkiállítás a globalizáció húsbavágó kérdéseiről a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája szervezésében
A kiállítás 11 példán keresztül mutatja be a globalizáció hatásait a mindennapi életünkre. A kiállítás főüzenete, hogy egyszerű döntések változtatják meg a világot! Mindennapi döntéseink egy része közvetett és gyakran káros hatással van azok életére, akik a bolygónk tőlünk távoli pontjain élnek.


részletek ...

2011-09-09

A Szent István Egyetem felkérésére irodánk munkatársai „Környezetjog” című tantárgyat oktatnak ökotoxikológus hallgatóknak
A Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszéke azzal fordult a jövő nemzedékek országgyűlési biztosához, hogy az JNO munkatársait felkérje ökotoxikológus hallgatói számára a „Környezetjog” című tantárgy oktatásában való közreműködésre.
részletek ...

2011-09-07

Összefogás a természeti örökségünk és értékeink megőrzéséért
Természeti örökségünk megóvásáért és értékeink megőrzéséért írt alá együttműködési megállapodást Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezésére több egyházi vezető, szakmai és civil szervezet, valamint a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára.

részletek ...

2011-09-05

Minden lépés számít! - Tudatos energiafogyasztásra nevelő programot ajánl az iskoláknak a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa levélben fordult az általános és a középiskolák vezetőihez, melyben a „Carbon Detectives”, magyarul „Szén-dioxid Nyomozók” című nemzetközi program második fordulóját ajánlotta figyelmükbe.részletek ...

2011-09-02

„Keressük közösen a megoldást világunk fenntarthatóvá válására!” - konferencia a világhírű amerikai professzorral Dennis Meadows-zal
Dennis Meadows szerint már csak arról érdemes beszélnünk, hogyan mentsük meg nemzeti és emberi értékeinket a globális krízis beállta előtt. A világhírű amerikai professzor 2011. szeptember 13-án délután a Corvinus Egyetemen együttgondolkodásra invitálja azokat a felelősen gondolkodó és tenni akaró embereket, akik látnak esélyt arra, hogy a földi életünket uraló rendszerek összeomlása megállítható, illetve fékezhető, s van esély arra, hogy legfontosabb nemzeti és emberi értékeinket megőrizzük.részletek ...

2011-09-01

Fel sem merült a folyami szállítás lehetősége a Duna parti metró építkezés engedélyezése során
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a beruházásokhoz kapcsolódó szállítási műveletek vizsgálatának szükségességéről a 4-es metró ügy kapcsán (JNO-593/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy sérült az egészséges környezethez való jog amikor a környezetvédelmi felügyelőség az építési engedély kiadását megelőzően végzett környezeti hatásvizsgálat során nem írta elő a folyami szállítás lehetőségének vizsgálatát. A 4-es metró engedélyezése során az épülő alagútból a Szent Gellért téren felszínre hozott föld elszállítása kapcsán mind a beruházó, mind a hatóság evidens tényként kezelte a közúti szállítást. A biztos rámutatott arra, hogy a hatóságnak már a környezetvédelmi engedély kiadását megelőzően kell érdemben és részletesen foglalkoznia a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó szállítás által okozott környezeti terhekkel, a lehetséges szállítási módokkal és útvonalakkal.
részletek ...

2011-09-01

Engedélyezési problémák és fenntarthatósági aggályok az M2 gyorsforgalmi út létesítése kapcsán
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az M2-es gyorsforgalmi út létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély visszavonásának kötelezettségéről (JNO-455/2010)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség az egészséges környezethez való joggal összefüggő alkotmányos visszásságot okozott, amikor az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác útszakasz létesítésére kiadott környezetvédelmi engedélyt a jogerőre emelkedést követő három év elteltével annak ellenére nem vonta vissza, hogy az építési munkálatok nem kezdődtek el. A biztos véleménye szerint a visszavonási kötelezettség alapjául szolgáló törvényi rendelkezés sem megfelelő, ezért egyúttal jogalkotási javaslatot is tett a környezetvédelmi törvény megfelelő módosítása iránt. A Budapest és Vác közötti vasútvonal használhatósága a hazai vasúti összeköttetési viszonyokat tekintve, kiemelkedő. Erre való tekintettel a jogi problémákon túl a biztos úgy véli, hogy az M2 gyorsforgalmi út létesítése környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontból sem elfogadható, hisz az államnak mindig a környezetkímélőbb közösségi közlekedés támogatására kell törekednie, különösen, ha annak feltételei már eleve adottak.
részletek ...

2011-08-30

Az állattartás nem megfelelő jogi szabályozása miatt sérülhet az egészséges környezethez való jog
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a kartali lótartással kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-412/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzata nem alkotott az állattartásról külön önkormányzati rendeletet, illetve egyéb rendeleteiben sem tett eleget az állattartással kapcsolatos, magasabb szintű jogszabályokban előírt szabályozási kötelezettségének. Ebből adódóan az önkormányzat állattartással kapcsolatos ellenőrzési és szankcionálási lehetőségei a gyakorlatban korlátozottak. Tekintettel arra, hogy az állam és az önkormányzatok környezetvédelmi feladataikat elsődlegesen jogalkotási és szervezeti garanciák nyújtásával képesek ellátni, az állattartás jogi szabályozásának hiányából adódóan sérülhet az emberek egészséges környezethez való joga.
részletek ...

2011-08-15

A vidéki települések problémái és kitörési lehetőségei kapcsán az élelmiszerbiztonságról tartott előadást a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
„Mi lesz veled kistelepülés?” címmel rendeztek előadássorozatot a Magyarok Országos Gyűlésének zárónapján 2011. augusztus 14-én Bösztörpusztán. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa „Élelmiszerbiztonság” című előadásában az élelmiszerláncról, a talajpusztulásról és a klímaváltozásról beszélve hívta fel a figyelmet arra, hogy a technikai újításokon kívül, jelentős társadalmi változtatásokra is szükség van ahhoz, hogy a jelenlegi pusztító életmódunkon változtassunk.
részletek ...

2011-08-14

Legyenek a strandok is füstmentesek!
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogalkotási javaslata a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítására vonatkozóan (JNO-478/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény szabályainak szigorításával jelentős előrelépések születtek az egészség védelmének irányába, ahhoz azonban, hogy a jogalkotói cél hatékonyan megvalósulhasson, szükség van egyrészt a törvény határozott végrehajtására, másrészt a szabályozás hiányosságainak megszüntetésére. Ez utóbbi érdekében a biztos javasolta a törvény olyan irányú módosítását, hogy az egyértelmű szabályokat tartalmazzon a gyógyvizes strandokra, a gyógyfürdőkre, a felsőoktatási intézményekre és a kollégiumokra vonatkozóan. A biztos javasolta továbbá, hogy a dohányzóhely nyílt légtéren való kijelölésének tilalmát a strandok teljes területére terjesszék ki.
részletek ...

2011-08-12

Emeletráépítés világörökségi helyszínen?
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest, V. kerület Tüköry utca 4. számú ingatlanra vonatkozó településrendezési eljárás tárgyában (JNO-627/2010.)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy az önkormányzat az egészséges környezethez való jog tekintetében alkotmányos visszásságot idézett elő, amikor a törvény által előírt véleményezési eljárás mellőzésével, valamint a stratégiai környezeti hatásvizsgálat szükségességének vizsgálata nélkül módosította a kerületi városrendezési és építési szabályzatot, lehetővé téve ezáltal a világörökségi helyszínen lévő épületre történő emeletráépítést. A biztos azzal az ajánlással fordult az önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy a szabályzat módosításáról szóló rendeletét helyezze hatályon kívül, és amennyiben az ingatlanra vonatkozó „emeletráépítés nem lehetséges” rendelkezést módosítani szeretné, folytasson le a jogszabályi követelményeknek megfelelő eljárást, melynek során különösen legyenek figyelemmel a lakosság részvételének biztosítására, valamint a módosítással érintett ingatlan világörökségi státuszából eredő fokozott védelmére.
részletek ...

2011-08-12

Az Ökopolitikai Nyári Egyetem panelbeszélgetésein vettek részt irodánk munkatársai
Az idén negyedik alkalommal rendezte meg az Ökopolitikai Műhely Alapítvány a Zöld Sziget Ökopolitikai Nyári Egyetemet. A rendezvényt közel 200 fiatal részvételével 2011. augusztus 10-14 között tartották meg Horányban. Ebben az évben kiemelt szerepet kaptak a programban a zöld eszmeiséggel rokon területek is, hangsúlyt kapott a sokszínűség, vagy a demokratikus értékek védelme, valamint az ezek közötti szinergia.
részletek ...

2011-08-12

A jegyző panasz hiánya esetén is köteles betartani a jogszabályokban foglaltakat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalás a gombai hulladékgyűjtő-konténer elhelyezése tárgyában (JNO-521/2011)

A biztos megállapította, hogy Gomba község jegyzője többszörösen mulasztott, amikor a hulladék begyűjtésének és a konténerek fertőtlenítésének rendszerességét jogszabályi kötelezettsége ellenére nem ellenőrizte, így pedig az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott. A panaszos számára elviselhetetlenné teszi az ott tartózkodást a nyaralója mellé telepített szelektív hulladékgyűjtőkből áradó bűz és a hulladék elhelyezéséből keletkező zaj. A biztos felszólította a község jegyzőjét, hogy tegyen eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének.
részletek ...

2011-08-08

Téves forgalombecslés miatt épülhetett zajos helyre a társasház
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban (JNO-142 /2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy az önkormányzat az egészséges környezethez fűződő alkotmányos joggal kapcsolatosan visszásságot idézett elő, amikor a településrendezés során nem kellő körültekintéssel becsülte meg a veszprémi 8-as utat a 82-sel összekötő Házgyári út jövőbeni forgalmi változásait, s építési engedélyt adott ki egy zaj- és levegőszennyezéssel fokozottan terhelt területen. A panaszos újonnan épült lakásához közel eső Házgyári úton elhaladó kamionok és a teherautók elviselhetetlen zajterhelést és légszennyezést okoznak, mely lehetetlenné teszi a nyugodt pihenést. A biztos ajánlással fordult a város jegyzőjéhez, hogy a közútkezelő bevonásával vizsgálják meg, hogy milyen intézkedésekkel lehet az érintett terület környezeti terhelését csökkenteni, és felhívta a figyelmét, hogy az engedélyezési eljárások során fokozott figyelmet kell fordítani a zajjal jelentősen terhelt területeken való építkezés megengedhetőségére.
részletek ...

2011-08-02

Két éve nincs érdemi intézkedés
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a bajai Tajga Depo szárítókazánjának működésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatosan (JNO-336/2011)

A biztos vizsgálatában három hatóság mulasztását állapította meg, melyek az eljárási kötelezettségük részleges elmulasztásával, valamint az eljárások nem jogszabályszerű lefolytatásával külön-külön és együttesen az egészséges környezethez való alapvető jog sérelmét okozták. Az alkotmányos visszásságot a vizsgált esetben elsősorban az idézte elő, hogy a hatóságok mintegy két éven át nem vizsgálták ki megfelelően a panaszos által benyújtott beadványokban foglaltakat. A hatóságok érdemi intézkedésének elmaradása azt eredményezte, hogy a „szárító kazán kémény” működéséből eredő füst a mai napig zavarja a környéken élő lakosságot.
részletek ...

2011-08-02

Átláthatóság helyett szigorítások
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezet és az egészséges környezethez való jog érvényesülésével összefüggésben (JNO-464/2011)

A biztos véleménye szerint a tervezet számos pontja aggályos, a civil szervezetek működésének átláthatóbbá tétele helyett, valójában szigorítást jelent. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit előíró szabályozás tervezett formája, a különféle támogatások megszerzésének követelményrendszere, a civil társulás szerepe és jogi keretei, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb adminisztratív kötelezettségek sok tekintetben felesleges terhet rónának a civil szervezetekre. Az ombudsman olyan jogintézmények kialakítását javasolja, amelyek a kormányzat és a civil szféra aktív párbeszédén alapulva törekszenek a civil szervezetek működésének, működési problémáinak jobb társadalmi megismerésére, de a szükségesnél jobban nem korlátozzák az aktív és legális keretek között működő szervezeteket.
részletek ...

2011-08-01

Sajtóközlemény - Szigorú fellépést sürget az ombudsman az elviselhetetlen zajjal szemben
Nem engedhető meg, hogy a közterületeken tartott rendezvények zaja sértse az egészséges környezethez való jogot – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ombudsman átfogó vizsgálatban elemezte, megelőzhetők-e a fesztiválok és más rendezvények zavaró hatásai.
részletek ...

2011-07-27

Parlagfűért felelős kormánybiztos kinevezését javasolja az ombudsman
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a parlagfű helyzet kezelése kapcsán a vidékfejlesztési és a nemzeti erőforrás miniszternek küldött levele - utóvizsgálat a JNO-1656/2009. számú ügyben (JNO-279/2011)

A biztos megállapította, hogy a parlagfű elleni védekezés egyes kérdéseiről kiadott korábbi állásfoglalásában tett kezdeményezéseit a jogalkotó nem vette figyelembe, ezért ismételten felhívta az illetékes tárcák figyelmét a téma fontosságára. A biztos korábbi álláspontját megerősítve, az egységes irányítás és integrált szemlélet jegyében javasolta, hogy a Kormány nevezzen ki kormánybiztost a parlagfű elleni védekezés hatékony megszervezésére, valamint fontolja meg tárcaközi bizottság felállítását az érintett minisztériumok közötti együttműködés előremozdítása érdekében. A hatékonyabb szankciórendszer kiépítését célzó konkrét jogszabály-módosítási javaslata mellett felhívta a figyelmet az önkormányzatoknak juttatott állami források felhasználását célzó ellenőrzés fontosságára. Az ombudsman rámutatott, hogy a probléma hatékony kezeléséhez az állami aktivitás növelése mellett nélkülözhetetlen valamennyi érintett (elsősorban az ingatlantulajdonosok és földhasználók) egyéni felelősségének és szerepvállalásának tudatosítása is. Ehhez kapcsolódóan a biztos kiemelte a tájékoztató kampányok és az oktatás fontosságát, valamint a média szerepét.
részletek ...

2011-07-26

Fesztiválozók érdekei a helyi lakosok érdekei ellen?
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalás-tervezete a közterületi rendezvények és a közterületek egyéb szabadidős használatának követelményeiről (JNO-525/2011)

A biztosi irodájához az elmúlt 3 évben számos panasz érkezett közterületi rendezvények, fesztiválok zajhatásaival kapcsolatban, ezért az ombudsman átfogó vizsgálatot kezdeményezett a szabadtéri rendezvények zavaró hatásainak feltárására, és azok megoldásainak megtalálása érdekében. A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a gyenge jogi szabályozás, illetve a szigorú ellenőrzés és hatósági fellépés hiánya okozza, hogy rendezvények zaj és járulékos hatásai (forgalomnövekedés, bűz, hulladék, stb.) gyakran elviselhetetlenek az érintett területen lakók számára. Az ombudsman felhívta a figyelmet, hogy nem megengedhető hogy a közterületeken tartott rendezvények zaja sértse az egészséges környezethez való jogot, így fontos az események jogszerűségének folyamatosan ellenőrzése, szükség esetén akár a rendezvény megtiltásáról is intézkedni kell. Az ombudsman ajánlásokat fogalmazott meg az önkormányzatok számára, akik a felmerülő környezeti konfliktusok megelőzésért, orvoslásáért, valamint a lakosság egészséges környezethez való jogának érvényesítéséért felelősek. A biztos az átfogó jogalkotási javaslatát elküldte véleményezésre az érintett minisztériumoknak, szakmai és civil szervezeteknek.
részletek ...

2011-07-25

A fenntartható fejlődésről tartottak előadást kollégáink a Hegyalja Fesztiválon
„Unokáink érdekvédői” című pódiumbeszélgetésen vettek részt irodánk munkatársai a Hegyalja Fesztiválon 2011. július 14-én, ahol mintegy 20-25 résztvevővel a fenntartható fejlődésről beszélgettek.


részletek ...

2011-07-24

Az „Ügyvédek a Közjóért – Magyar Pro Bono Díj 2011” Bíráló Bizottságában vesz részt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A PILnet (Global Network for Public Interest Law) a Magyar és a Budapesti Ügyvédi Kamara által alapított az Ügyvédek a Közjóért – Magyar Pro Bono Díjat évente adják át egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére, akik az elmúlt év során kiemelkedő, ellenszolgáltatás nélküli jogi tevékenységükkel a közjót szolgálták. Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a PILnet felkérésére elvállata a jelöltek értékelését végző Bíráló Bizottságban való részvételt. A tervek szerint a díj átadására novemberben az „Ügyvédek Napja” rendezvény keretében kerül sor.
részletek ...

2011-07-11

Az európai környezetpolitika legfőbb civil szószólója ismét felszólalt a JNO függetlensége mellett
A legnagyobb európai környezetvédelmi szövetség, a brüsszeli székhelyű Európai Környezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau – EEB) ügyvezető igazgatója Jeremy Wates 2011. július 8-án levelet intézett az országgyűlési képviselőkhöz, melyben arra kérte őket, hogy emeljenek szót a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának függetlensége mellett és segítsenek, hogy az intézmény megmaradjon és tovább erősödjön. A szakember aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi ombudsmantörvény tervezete nem nyújtana ugyanolyan intézményi függetlenséget és cselekvési lehetőséget a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának, amint amit jelenleg élvez. Ezáltal veszélybe kerülhet a JNO függetlensége és kérdésessé válik, hogy a törvény elfogadása után az iroda érdemben el tudja-e látni feladatát.
részletek ...

2011-07-11

A szelektív gyűjtősziget áthelyezésére van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest. I. kerület Fortuna közi szelektív gyűjtősziget zavaró hatásaival kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-624/2010)

A biztos megállapította, hogy a Fortuna közben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők hajnali órákban történő ürítése, valamint a használat során keltett zaj és bűz zavarja a lakók nyugalmát, ezzel veszélyezteti a környékbeli lakosság egészséges környezethez való jogát. A biztos ajánlással fordult az eljárásra jogosult szervekhez, hogy vizsgálják meg hulladékgyűjtő sziget áthelyezésének lehetőségét olyan helyre, ahol a célját szolgálja, ugyanakkor nem veszélyezteti az ott lakók nyugalmát, illetőleg tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a hulladékgyűjtők fenntartása és ürítése a lakosok számára a lehető legkisebb zajjal és bűzzel járjon.
részletek ...

2011-07-11

Sajtóközlemény - továbbra is alaptörvény-ellenes az ombudsmanról szóló törvényjavaslat
Továbbra is ellentétes Magyarország áprilisban kihirdetett új alaptörvényével az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat – hívja fel a figyelmet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az Országgyűlés 2011. július 4-i szavazásának eredményére utalva.
részletek ...

2011-07-06

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója, Jacqueline McGlade tárgyalt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosával
Jacqueline McGlade, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) ügyvezető igazgatója 2011. június 28-án a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodájába látogatott. Az igazgató asszony a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében, a magyar EU-elnökség egyik záróeseményeként megtartott Európai Fenntartható Fejlődési Hálózat éves konferenciáján vett részt Szentendrén, ahol bemutatták az ügynökség „Jelzések 2011 - A globalizáció és a környezet szerepe az Ön életében” című kötetét.
részletek ...

2011-07-04

F. Nagy Zsuzsannának, a KÖTHÁLÓ elnökének adományozta a Justitia Regnorum Fundamentum díjat a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
F. Nagy Zsuzsának, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (Kötháló) elnökének kiemelkedően eredményes környezetvédelmi és környezeti nevelési tevékenysége, különösen a környezeti tanácsadás fejlesztése, valamint példaértékű munkássága és életvitele elismeréseként adományozza Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a Justitia Regnorum Fundamentum díjat 2011-ben.
részletek ...

2011-06-29

Sarkalatos tévedés
Nemcsak a jövő nemzedékek veszítenék el szószólójukat, hanem jelentős nemzetközi presztízsveszteséggel is járna, ha az ombudsmanról szóló törvényjavaslatot változtatás nélkül fogadná el a parlament - nyilatkozta a Heti Válasznak Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ombudsman lapunknak kifejtette: alkotmányellenesnek tartja a jogszabálytervezetet, amelynek részletes vitája az elkövetkező napokban kerül a parlament napirendjére.
Forrás: Heti Válasz, 2011.06.28.
részletek ...

2011-06-28

„Monitorozás módszerek a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben” címmel rendezett tudományos módszertani konzultációt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Vadászat, erdészet és természetvédelem egymásra utalt, kölcsönösen egymást feltételező tevékenységek. A természet megóvása és benne az ember megélhetése együttműködésüktől várható – mondotta Semjén Zsolt a „Monitorozás módszerek a vadgazdálkodásban és a természetvédelemben” című konzultáció megnyitó beszédében. A miniszterelnök-helyettes közelmúltban a vidékfejlesztési miniszterhez írt levelére utalva hozzátette, örül, hogy a zöldombudsman felvállalta a vitás kérdések rendezésének megkezdését azzal, hogy az alapokról, a vadállományok és azok hatásai méréséről szervezett konzultációt.
részletek ...

2011-06-27

Változtatna az ombudsmanról szóló törvényjavaslaton a Fenntartható Fejlődés Bizottság
Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága módosító javaslatokat kíván benyújtani az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslathoz annak érdekében, hogy növelje a jövő nemzedékek ombudsmanja helyébe lépő helyettes biztos feladat- és hatáskörét, illetve szervezeti és működési önállóságát –jelentette be Jávor Benedek, a testület elnöke és Nagy Andor, a bizottság alelnöke szerdán, Budapesten, sajtótájékoztatón.
részletek ...

2011-06-24

Nem szüntették meg a jogsértéseket Pilisszentkereszten
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása - utóvizsgálat a JNO-32/2010. számú ügyben, Pilisszentkereszt által lefolytatott településrendezési eljárás tárgyában (JNO-340/2011).

A biztos az utólagos vizsgálata során annak járt utána, hogy a Pilisszentkereszt folyamatban levő településrendezési eljárások tárgyában kiadott állásfoglalásában megállapított jogsértéseket az önkormányzat megszüntette-e. Az ombudsman a vizsgálat során továbbra is visszásságokat tárt fel a lefolytatott településrendezési eljárással, a környezeti vizsgálattal és a Natura 2000 besorolású területek területhasználatának megváltozásával kapcsolatban. A biztos ajánlással fordult a polgármesterhez, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hatályba lépését megelőzően sürgősséggel hívjon össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, valamint indítványozta a község önkormányzatának, hogy a fent említett terveket vonja vissza.
részletek ...

2011-06-24

Sajtóközlemény - Alkotmányellenes ombudsmantörvény-javaslat
Ellentétes Magyarország áprilisban kihirdetett új alkotmányával az ombudsmanról szóló törvényjavaslat – hívja fel a figyelmet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az országgyűlési képviselőknek június 21-én küldött levelében.
részletek ...

2011-06-21

OKT is alkotmányellenesnek találja az ombudsmantörvény javaslatot
Az Országos Környezetvédelmi Tanács az Alapvető jogok biztosáról szóló T/3585 számú törvényjavaslattól kapcsolatban kiadott állásfoglalásában megállapította, hogy az nem felel meg az Alaptörvény rendelkezéseinek, nem követi az OKT korábbi állásfoglalásainak szellemét, és nem biztosít hatékony jogvédelmet a jövő nemzedékek és a környezet védelme jogainak, érdekeinek.
részletek ...

2011-06-21

Irodánk stratégiai és tudományos főosztályvezetője a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézményéről tart előadást a Gaia Alapítvány „A mi örökségünk, a mi jövőnk” című eseményén Londonban
Dr. Zlinszky Jánost meghívták „A mi örökségünk, a mi jövőnk – Válasszuk a hosszabb távot” („Our Legacy, Our Future: Taking the longer view”) címmel rendezendő előadóestre, melyet a Gaia Alapítvány szervez 2011. június 24-én Londonban.


részletek ...

2011-06-20

Ideje változtatni: az igazságos jövő ma kezdődik!
A nemzetközi Future Justice kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy azonnali változtatásra van szükség: a hosszú távú gondolkodásnak is meg kell jelennie a politikai intézményekben.
„Segíts, hogy Rio+20 megváltoztassa a világot! Támogasd a jövő nemzedékek országgyűlési biztosait.”


forrás: www.futurejustice.org

részletek ...

2011-06-17

Alkotmánysértő a biztosok jogállását megváltoztató KIM-törvénytervezet
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az alapvető jogok biztosáról szóló törvény tervezetéről (JNO-427-2/2011)

A biztos szerint a törvénytervezet megalapozatlan előterjesztés alapján, több tekintetben az Alaptörvénybe ütköző módon, más vonatkozásokban az Alaptörvényben foglaltakat súlyosan mellőzve kívánja szabályozni az ombudsmani intézményt. A biztosi hatáskör és intézkedési kör szűkítésével, a jövő nemzedékek érdekeinek háttérbe szorításával teljes mértékben súlytalan helyettesi intézményt kíván megteremteni. A Tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, alkotmányosan elfogadhatatlan visszalépést valósítana meg, ezért a biztos visszavonását és átdolgozását javasolja. Fülöp Sándor a törvénytervezettel kapcsolatos véleményét 2011. június 8-án megküldte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek és más döntéshozóknak.
részletek ...

2011-06-16

Sikertelen volt az egyeztetés az ombudsmani törvényről
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa részt vett az alapvető jogok biztosáról szóló törvénnyel kapcsolatos megbeszélésen, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban tartottak 2011. június 15-én.
részletek ...

2011-06-16

Sajtóközlemény - Lezárult a „Legyen CO2OL az iskolád!” tudatos energiafogyasztásra nevelő verseny
A 8-14 éves gyerekeket célzó „Szén-dioxid Nyomozók” nemzetközi programhoz közel 300 hazai iskola csatlakozott, a program keretében indított „Legyen CO2OL az iskolád!” versenyre pedig 15 iskolai diákcsapat nevezett. A tudatos energiafogyasztásra nevelő verseny 2011. június 10-én tartott eredményhirdetésének a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája adott otthont. Az eseményt Czippán Katalin, irodánk stratégiai és tudományos főosztályának vezető-helyettese nyitotta meg, a díjakat Novák Péter adta át a győzteseknek.
részletek ...

2011-06-15

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa tárgyalásokat kezdeményezett az alapvető jogok biztosáról szóló törvénytervezetről
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 2011. június 6-án véleményezésre megkapta az alapvető jogok biztosáról szóló törvénytervezetet. A biztos a kisebbségi ombudsmannal egyeztetve kialakított véleményét június 8-án megküldte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek. A tervezettel kapcsolatban az ombudsmannak számos észrevétele van, ezért tárgyalásokat kezdeményezett az illetékes döntéshozókkal.
részletek ...

2011-06-14

Oktatónap az újrahasznosításért
Hazánkban az alumínium italdobozok újrahasznosítási aránya a nyilvántartások szerint 17%, melyet a gyártók magasabbra becsülnek. A hazai becsült arány messze elmarad az EU tagállamok 63%-os visszagyűjtési és hasznosítási eredményétől, noha az EU átlag esetében is az alumínium dobozok 37%-a megy veszendőbe. A mutatók javítása érdekében a BevCanEast, a BCME Közép-Kelet európai szervezete 2011. június 9-én oktatónapot szervezett belvárosi iskolák és budapesti öko-iskolák tanulói számára. A Vörösmarty téren rendezett eseményen a gyerekek játékos, interaktív installációk és oktató eszközök segítségével sajátították el a szelektív hulladékgyűjtés helyes módját és gyakorlatát.
részletek ...

2011-06-09

„Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke?” című konferenciának adott otthont a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája
Évek óta folyik a vita az állami újraelosztás optimális mértékéről. A legtöbbször azt hallhatjuk, hogy nálunk az állam a szükségesnél jóval tovább terjeszkedik nemcsak a kiadási, hanem a bevételi oldalon is. Vannak azonban, akik ezt vitatják, véleményük szerint az újraelosztás mértékét nem szabad csökkenteni, sőt olyan álláspont is megfogalmazódik, hogy az újraelosztás mértékét növelni kell! A Magyar Közgazdasági Társaság és a Levegő Munkacsoport által 2011. június 8-án az Országgyűlési Biztosok Hivatalában közösen szervezett „Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke?” című konferencia előadói és közel 50 fős közönsége e dilemmára kereste a választ.
részletek ...

2011-06-08

Sajtóközlemény az iskolai közétkeztetéssel kapcsolatban
A közétkeztetésben a gyermekek asztalára kerüljön minél több egészséges, lehetőleg helyi forrásból származó élelmiszer, aminek érdekében az iskolák, az óvodák, a bölcsődék fenntartóinak és intézményvezetőinek mindent meg kell tenniük – fogalmazta meg közösen aláírt felhívásában Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa és Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.
részletek ...

2011-05-31

Irodánkba látogattak a Farkasréti Általános iskola felső tagozatos tanulói
A XI. kerületi Farkasréti Általános Iskola felső tagozatos diákjai 2011. május 24-én látogattak el irodánkba, hogy megtekintsék a munkáikból készült „Meserét” című kiállítást, valamint megismerjék a JNO munkáját és tevékenységét.


részletek ...

2011-05-30

Sérült a társadalmi részvétel Szentendrén
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Szentendre, Pismány Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület belterületbe vonása tárgyában (JNO-159/2010)

A biztos vizsgálatában visszásságot állapított meg az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, mivel a szentendrei önkormányzat egyidejűleg folytatja le a település egészére, valamint egyes területeire külön irányuló településrendezési eljárásait. Így nem voltak biztosíthatóak a fenntartható településrendezés, a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony bánásmód, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme. A társadalmi részvétel elve sérült, mikor az önkormányzati választásokat követően újjáalakuló önkormányzat képviselő-testülete a területen érintettek széleskörű konszenzusán alapuló korábbi határozatát indokolás nélkül visszavonta. A biztos javasolta az önkormányzatnak, hogy fontolja meg a Pismány, Egres út alatti 2. számú a területen található, védelemre érdemes természeti értékek helyi védelem alá helyezését, valamint javasolta, hogy helyezze hatályon kívül a településszerkezeti terv módosítására irányuló, jogsértő határozatait és készíttessen a településen folyamatban lévő további településrendezési eljárásokra is figyelemmel lévő, azok összes környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait átfogóan feltáró vizsgálatot.
részletek ...

2011-05-27

A JNO és REC közös szervezésében újabb amerikai diákcsoport látogatott irodánkba
A JNO és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) együttműködésének eredményeképpen a „Global Environmental Leadership International Field Studies” nyári szakmai gyakorlat keretében az egyesült államokbeli Minnesotai Egyetem 11 hallgatója és tanáraik látogattak irodánkba 2011. május 26-án.


részletek ...

2011-05-27

A „Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban” című konferencián adott elő irodánk jogi főosztályvezetője
A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete (HOE) az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. közös szervezésében rendezték meg a „Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban” című konferenciát 2011. május 26-27-én Visegrádon. Az eseményen Dr. Babai-Belánszky Tamás, irodánk jogi főosztályvezetője „Környezetvédelmi és fenntarthatósági elvek érvényesülése az új Alkotmányban” címmel tartott előadást.
részletek ...

2011-05-26

Élőben követhetőek Fülöp Sándor brüsszeli előadásai az interneten

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa két előadást tart a Zöld Héten, az európai környezetpolitika legnagyobb éves tanácskozásán 2011. május 25-én.

11.15- 12:30 - „Hogyan javítható a kormányzás a fenntartható fejlődés érdekében?” Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának Rio+20 meghallgatása élőben itt nézhető meg.

16:30-18:00 – „Környezeti hatásunk felügyelete: az ombudsmanok szerepe” A Zöld Hét konferencia szekció ülésének élő közvetítéséhez kattintson ide!
részletek ...

2011-05-25

A biztos javaslata az új ombudsmani rendszer működésére
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállásáról, feladat- és hatásköréről szóló törvénytervezethez (JNO-268/2011)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a nemzeti és etnikai kisebbségek jogok országgyűlési biztosával egyeztetve, a kormányzati munka segítése érdekében készítette el az általános és részletes indokolással ellátott törvénytervezet javaslatát, amely megfelelő garanciát adna arra, hogy a két helyettes ombudsmani intézmény a jövőben is hatékonyan működhessen. A biztos szerint az Alaptörvény által meghatározott célkitűzéseknek és az alapvető intézményi struktúrának megfelelően szükség van a javaslatban megfogalmazott módosítások átvezetésére, illetve a biztosok jogállásának, feladat- és hatáskörének a kibővült felelősségi körhöz való igazítására. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa megküldte javaslatát a Közigazgatási és az Igazságügyi Miniszternek.
részletek ...

2011-05-23

A JNO munkatársa nyitotta meg a Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny országos döntőjét
2011. május 20-21-én immár 12. alkalommal került sor a Lehoczky Jánosról elnevezett országos környezeti emlékverseny döntőjére, melyet irodánk munkatársa, dr. Biczó Imre nyitott meg. A Solton megrendezett versenyt megelőzte egy kétfordulós előselejtező, amelyre 7. osztályos diákok jelentkezhettek az egész a Kárpát-medencéből. A mintegy 6 hónapos felkészülést követően kiválasztott legjobb diákok mérték össze ökológiai tudásukat a Természet- és Környezetvédők Solti Egyesülete Teleki Sándor Oktatóközpontjának szervezésében.
részletek ...

2011-05-23

Az Európai Bizottság felkérésére Fülöp Sándor előadást tart a brüsszeli Zöld Hét „Környezeti hatásunk felügyelete: az ombudsmanok szerepe” szekcióülésén
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának felkérésére tart előadást Brüsszelben a 2011. május 24. és 27. között immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő Zöld Hét konferencián.
A rendezvény az európai környezetpolitika legnagyobb éves tanácskozása, melynek idei témája: „Erőforrás-hatékonyság – jobb élet kevesebbel”. A konferenciára évente mintegy 3300 szakember látogat el és 100-nál több újságíró tudósítja róla a világ nyilvánosságát. Fülöp Sándor 2011. május 25-én délután tartandó előadásában a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának tevékenységét, eredményeit és gondjait fogja bemutatni.

részletek ...

2011-05-20

„Meserét” címmel nyílt kiállítás a XI. kerületi Farkasréti Általános Iskola tanulói által készített alkotások és Várnai Zsuzsanna textilműves gyerekrajzokból készült textilképeiből
Az irodánk szervezésében nyílt kiállításon a diákok által készített művek témája a természethez való viszony és az egészséges életmód. Várnai Zsuzsanna gyerekrajzokból készített textilképeit a Farkasréti Általános Iskola, valamint más XI. kerületi intézmények gyermekeinek alkotásai ihlették. A textilek kizárólag természetes anyagok felhasználásával készültek és hűen tükrözik a gyerekek elképzeléseit. A kiállítás megtekinthető 2011. május 20-tól június 16-ig, munkanapokon 11.30-13.30 és 16.00-18.00 óra között az Országgyűlési Biztosok Hivatalának földszinti kiállítótermében.
részletek ...

2011-05-20

A JNO szakemberei is részt vettek az Országos Környezetvédelmi Tanács által a Duna hajózhatóságának fejlesztéséről tartott bizottsági ülésen
Az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) vízgazdálkodással, természetvédelemmel és közlekedéssel foglalkozó bizottságai közös megbeszélést szervezetek 2011. május 19-én, melynek fő témája az OKT által a Duna hajózhatóságának fejlesztéséről napokkal korábban kiadott állásfoglalás-tervezetének megvitatása volt. Irodánk képviseletében dr. Jánossy László, a Természettudományi Osztály vezetője és Radnai Anna tudományos munkatárs volt jelen a megbeszélésen, ahol a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Európai Duna Stratégia Titkársága, valamint a VITUKI és a Közlekedési Koordinációs Központ szakemberei is részt vettek.
részletek ...

2011-05-19

Sajtóközlemény - A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nyilvánosságra hozta a zaj elleni védelem új, átfogó szabályozásával kapcsolatos javaslatait
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a zaj elleni védelem új, átfogó szabályozását fogja javasolni a kormánynak. Rendhagyó módon az ombudsman még mielőtt állásfoglalását véglegesítené, nyilvánosságra hozza javaslatait azzal a céllal, hogy a zajtól szenvedő lakóközösségek és szakmai körök véleményét megismerje.
részletek ...

2011-05-18

A JNO adott otthont a Védegylet által támogatott „Helyi hatóságok a méltányos kereskedelemért” című nemzetközi rendezvénysorozat zárókonferenciájának
Az Önkormányzatok Andalúz Hálózata (FAMSI) és a Méltányos Kereskedelmi Szervezetek európai hálózata (WFTO Európa) által indított „Helyi hatóságok a méltányos kereskedelemért” című projekt célja, a helyi hatóságok közötti hálózatok kiépítése, a szinergia elősegítse, valamint a méltányos kereskedelem területén megvalósított legjobb gyakorlatok összegyűjtése volt. A projekt nemzetközi záróeseménye 2011. május 18-án került megrendezésre az Országgyűlési Biztosok Hivatalában.
részletek ...

2011-05-18

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is részt vett az Energiaklub által szervezett „Paks titkai” című sajtóbeszélgetésen
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az Energiaklub felkérésére vett részt a paksi bővítésről szóló sajtóbeszélgetésen 2011. május 17-én. A beszélgetésen az Energiaklub Szakpolitikai Intézetet Dr. Antal Attila és Perger András képviselte.
részletek ...

2011-05-17

A jegyző többszöri mulasztása miatt nem tudtak pihenni a lakók
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Budapest, XII. kerületi kútfúrás zajhatása tárgyában (JNO-324/2011)

Az önkormányzat jegyzője az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott, tekintettel arra, hogy a zaj elleni védelem kapcsán lefolytatott eljárásai során nem vizsgálta meg a hatásterületen ingatlannal rendelkezők ügyféli jogállását. A jegyző mulasztása következtében nem tudták a környék lakói érdekeiket érvényesíteni az eljárásokban. Bár a jegyző a megtartott helyszíni szemle során is megállapította, hogy a kútfúrási munkálatok zajhatása zavaró mértékű, nem tisztázta a tényállást, nem rendelt el zajvizsgálatot annak feltárása érdekében, hogy a keletkező zaj túllépi-e a terhelési határértékeket. Annak ellenére pedig, továbbá, hogy az elkészített zajszakértői vélemény bemutatta, hogy a zajhatások a határértékeket meghaladják és a kivitelező azok betartása alóli felmentéssel nem rendelkezett, a jegyző zajbírságot nem szabott ki. Ez irányú mulasztása szintén visszásságot okozott az egészséges környezethez való joggal összefüggésben.
részletek ...

2011-05-16

Irodánk tudományos munkatársa „Tudjuk-e, mi az a fenntartható fejlődés?” címmel tartott előadást fenntarthatóságra nevelés témában szervezett szakmai fórumon
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága (FFB) 2010 őszén úgy határozott, hogy kiemelten foglalkozik a környezeti nevelés ügyével, melynek érdekében létrehozta a Környezeti Nevelés Kerekasztal nevű munkaszervezetet.
A kerekasztal működésének beindítása céljából az FFB szakmai fórumot szervezett 2011. április 13-án „A fenntarthatóságra nevelés helyzete és jövője Magyarországon” címmel. Az eseményen közel 50 környezeti neveléssel foglalkozó szakember, pedagógus és civil szervezet képviselője vett részt.
A konferencián dr. Lányi András, irodánk tudományos munkatársa „Tudjuk-e, mi az a fenntartható fejlődés?” címmel tartott előadást.
részletek ...

2011-05-11

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt a díszvendég a Klímaváltozás című korrupciós világjelentés bemutatóján
A Transparency International Magyarország 2011. május 11-én mutatta be a hazai közönségnek a klímaváltozással kapcsolatos korrupciós kockázatokat elemező Globális Korrupciós Jelentését, mely gyakorlati iránymutatásokat nyújt kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek és vállalatoknak a jó kormányzás elemeiről a klímapolitika területén. Az eseményen a Transparency International felkérésére vett részt dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.
részletek ...

2011-05-11

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt a védnöke a 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning (MELLearN) Konferencia fenntartható fejlődéssel foglalkozó szekciójának
A 2011. évi magyar európai uniós elnökségi program keretében, április 21-22-én megrendezett 7. MELLearN konferencia fő témája a magyar felsőoktatás szerepe az oktatás-kutatás–innováció, mint tudásháromszög megvalósításában. Dr. Fülöp Sándor a MELLearN Egyesület felkérésére elvállalta „A fenntartható fejlődés TéT-je: erőforrás hatékonyság és Life Long Learning” című szekció védnökségét.
részletek ...

2011-05-10

A Duna Stratégiáról tartott előadást irodánk tudományos osztályvezetője a „Duna határok nélkül” című nemzetközi műhelykonferencián
A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) szervezésében megrendezett műhelymunkát 2011. április 28-tól május 1-ig tartották Leányfalun. A szakmai tanácskozásra a Duna által érintett országokból közel 40 tudományos szakember és kutató érkezett. A német, osztrák, magyar, bolgár, szerb és román előadók előadásaiban szó esett a Dunával kapcsolatos kutatásokról, a Duna ökológia állapotáról, a jelenlegi természetvédelmi helyzetről, gabcsikovói vízierőmű jogi helyzetéről, a folyó hormonális szennyezettségéről, valamint a klímaváltozás a Duna vízgyűjtő területére gyakorolt hatásáról.
részletek ...

2011-05-10

Egyértelmű és elkülöníthető hatáskörökre van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban (JNO-251-2/2011.)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetének újragondolása szükséges annak érdekében, hogy katasztrófahelyzetben biztosítható legyen az állami intézményrendszer hatékony fellépése - állapította meg a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetének vizsgálata során. A biztos szerint a hatékony állami fellépés csak úgy garantálható, ha a jogszabályi rendelkezések egyértelműen meghatározzák a vízügyi és a katasztrófavédelmi szervezetrendszer felelősségét, hatásköreik egyértelműek és elkülöníthetők. Ehhez elengedhetetlen a szabályozni kívánt feladat- és hatáskörök telepítésének átgondolása, a felelősségi rendszer tisztázása, valamint a hatósági hatáskörök megfelelő meghatározása.
részletek ...

2011-05-10

„A fenntartható fejlődés és a környezet számokban” című konferencián tartott előadást a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A KSH által szervezett konferencia felkért előadója volt dr. Fülöp Sándor, aki „Környezeti adatok, környezeti indikátorok” címmel tartott előadást 2011. április 21-én Budapesten. Az ombudsman az 1984. december 3-ára virradó éjszakán történt bhopali katasztrófa bemutatásával kezdte az előadását, mellyel az információ fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. A történelem egyik legtöbb halálos áldozatot követelő ipari-környezeti katasztrófájánál mérgező gáz szabadult ki egy növényvédőszereket gyártó üzemből. A baleset hatására néhány óra alatt több ezer ember fulladt meg. A halálos áldozatok száma jelentősen csökkenthető lett volna, ha az ott lakó embereknek megfelelő információ állt volna rendelkezésükre a bekövetkezett balesetről, és időben megkapták volna a meneküléshez szükséges információkat.
részletek ...

2011-05-04

Az összeurópai U4energy versenyre 2011. május 16-ig nevezhetnek az iskolák
Az Európai Bizottság 2010 szeptemberében indította el az "U4 Energy" című energiatakarékosságot ösztönző versenyét európai iskolák számára. A verseny egyedülálló oktatási lehetőség a tanárok számára, valamint szórakozás a diákoknak, akiknek fontos a környezetvédelem, és szívesen takarékoskodnak az energiával, pénzzel és üzemanyaggal.

A versenyre 2011. május 16-ig nevezhetnek az iskolák minden olyan tevékenységgel, mely 2010 szeptembere és 2011 májusa között zajlott az iskolában.
részletek ...

2011-05-04

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának parlagfű elleni védekezésről tartott ülésén szólalt fel a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának 2011. április 27-én tartott ülésén elmondta, hogy az ombudsmanok 2004-ben és 2009-ben már vizsgálták a parlagfű elleni védekezés témakörét. A legutóbbi, 2009-es vizsgálat során a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa megállapította, hogy a parlagfű elleni védekezés összehangolására létrehozott tárcaközi bizottság munkája a jelen szabályozás mellett önmagában nem elegendő a parlagfű pollenkoncentráció és a fertőzött területek csökkentésére, egyrészt a státuszának bizonytalansága, másrészt a részére biztosított jogosítványok elégtelensége miatt. Az ombudsman állásfoglalásában felkérte a Kormányt, hogy rendezze a tárcaközi bizottság jogi státuszát. Javasolta, hogy a Kormány kezdeményezze a parlagfű elleni küzdelem kiemelt állami feladattá nyilvánítását, valamint fontolja meg egy külön kormánybiztos kinevezését. Javasolta továbbá, hogy a parlagfű elleni küzdelemről készüljön önálló, egységes, átfogó törvény.
részletek ...

2011-05-04

„Energiabiztonság – biztonságos energia” címmel rendezett zártkörű sajtóreggelit a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa Csernobil évfordulóján
A csernobili baleset 25. évfordulójának alkalmából Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa zártkörű sajtóreggelin látott vendégül kormányzati és egyetemi szakembereket, szakújságírókat. A beszélgetés az atomenergia és a többi energiaforrás ésszerű használatáról, valamint a paksi atomerőművel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről folyt. Az eseményre 2011. április 26-án került sor az Országgyűlési Biztosok Hivatalában.
részletek ...

2011-05-04

Sérült a társadalmi részvétel elve
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Törökbálint Tükörhegy IV. fejlesztési területen megvalósítani kívánt lakópark beruházás tárgyában (JNO-703/2010)

A biztos a kb. 1000 lakásos lakópark építésének vizsgálata során két hatóságnál tárt fel visszásságot. A nem kellően megalapozott településrendezési döntések nyomán 2009-ben négyszer több lakás építését engedélyezték a területre, mint amit az előzetes vizsgálatok szerint a település infrastruktúrája elbírna. A fejlesztés hatásait feltáró környezeti vizsgálat hiányos volt, a régészeti szempontból különleges területen nem készült örökségvédelmi hatástanulmány. Az építésügyi hatóság a beruházásról nem megfelelően tájékoztatatta az érintetteket, ezáltal sérült a társadalmi részvétel elve. A biztos ajánlással fordult az Önkormányzathoz, hogy helyezze hatályon kívül a korábbi építési rendeleteit és javasolta, hogy folytasson le egy új, szabályos településrendezési eljárást.
részletek ...

2011-05-04

Hiányos a paksi bővítés előkészítése
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a paksi atomerőmű bővítésére irányuló kormányzati előterjesztés tárgyában (JNO-128/2010)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a paksi bővítéssel kapcsolatos vizsgálata során megállapította, hogy a Kormány az előkészítés során figyelmen kívül hagyta az energetikára és a környezetvédelemre érvényes országos szakpolitikai terveket. Ezekben a tervekben nem szerepel az atomenergia energiapiaci részesedésének újabb atomerőmű létesítésével, vagy a meglévő atomerőmű bővítésével tervezett növelése. E mulasztásával is összefüggésben a Kormány a határozati javaslat előterjesztését megelőzően nem teljesítette az egészséges környezethez való alkotmányos jog állami intézményvédelméből fakadó kötelezettségeit, és evvel az egészséges környezethez való alapvető joggal kapcsolatos visszásságot okozott. A feltárt visszásság megszüntetése érdekében a biztos számos kezdeményezéssel és javaslattal fordult a Kormányhoz.
részletek ...

2011-04-29

„Bölcs laikusok - társadalmi részvétel a környezetpolitikában” című konferencia támogatója volt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A konferencia a Védegylet és a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének Környezeti Társadalomkutatók kutatócsoportjával közösen végzett kutatásának záróeseménye volt, melyet 50 fő részvételével 2011. április 29-én tartották a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodájában.


részletek ...

2011-04-29

Irodánk munkatársa nyitotta meg a Regionális Globális Nevelés Kerekasztal Fórumot
Az Artemisszió Alapítvány szervezésében 2011. április 28-án került megrendezésre a Regionális Globális Nevelés Kerekasztal Fórum. A program elsődleges célja volt, hogy lehetőséget teremtsen az iskoláknak, pedagógusoknak, oktatóknak a globális neveléssel kapcsolatos programjaiknak széles körű megismertetésére, jó gyakorlataik bemutatására, tapasztalatcserére és együttműködések kialakítására.
részletek ...

2011-04-28

Sajtóközlemény az új Alkotmány aláírása kapcsán
Magyarországon sürgősen és határozottan át kell alakítani a környezetromboló életmódot és szemléletet, meg kell változtatni a fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot támogató jogszabályokat. Ehhez az Alaptörvény szilárd alapot teremtett – fogalmazta meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa sajtóközleményében. Az ombudsman azt követően fordult a nyilvánossághoz, hogy az államfő aláírta az új alkotmányt.
részletek ...

2011-04-25

Az Alaptörvény kiterjeszti és tovább erősíti a hazai környezetvédelmi jog alapjait
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az új Alaptörvény környezetvédelmi és fenntarthatósági rendelkezéseiből eredő állami felelősségről (JNO-258/2011)

A biztos szerint az Alaptörvény biztosítja az elmúlt húsz év környezetvédelmi jogértelmezésének folytonosságát, annak alapjai fenntartásával, legelsősorban is az egészséges környezethez való jog kimondásával és megerősítésével. Ez az alkotmánybírósági és az ombudsmani joggyakorlat, illetve az egészséges környezethez való jog kimunkált tartalmának, az azt megtöltő elveknek és követelményeknek a megőrzését jelenti elsősorban. A rendelkezésekből közvetlenül levezethető a génmódosított szervezetek szabadföldi termesztésének tilalma, a felszíni és felszín alatti vizek kiemelt védelme, mint ahogy kiemelten védendő a hazai vadon élő és mezőgazdasági génállomány. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a figyelmet arra, hogy az Alaptörvény aláírásával a jogalkotási munka még nem ért véget. A környezetromboló életmódot és szemléletet, valamint a fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot támogató jogszabályokat sürgősen át kell alakítani. Az elkövetkező hónapokban a biztos figyelemmel kíséri a további jogalkotást és indokolt esetben az Alaptörvény előírásainak megfelelő javaslatokkal fog élni.
részletek ...

2011-04-25

Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár budapesti látogatása alkalmával találkozott a jövő nemzedékek országgyűlési biztosával
Ban Ki Mun 2011. április 18-án a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást az ENSZ előtt álló kihívásokról a meghívott mintegy száz szakember számára. Az előadást követő fogadáson az ENSZ főtitkár beszélgetett dr. Fülöp Sándorral, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosával is. A rövid találkozó során az ombudsman elmondta a főtitkárnak, hogy a jövő nemzedékek intézményesített képviseletét eddig még csak néhány ország kísérelte meg bevezetni. Hozzátette: valamennyi esetben nagy szükség van a nemzetközi szintű támogatásra, módszertani segítségre, hisz enélkül a nemzeti szintű kezdeményezések nem lehetnek hosszabb távon is életképesek. A beszélgetés végén az ombudsman átadta az jövő nemzedékek magyar és nemzetközi képviseletével kapcsolatos angol nyelvű anyagok gyűjteményét.
részletek ...

2011-04-20

Eredményesen takarékoskodtak a nagycsaládok
Lezárult a „Nagycsalád – kis lábnyom” projekt keretében megrendezett családi energiatakarékossági verseny, melynek eredményhirdetésére 2011. április 16-án került sor. A versenyben részt vevő több száz család közül régiónként a négy legtöbb pontszámot elért család kapott jutalmat: egy-egy laptopot, kerékpárt, családi nyaralást öko-panzióban és környezetbarát termékeket tartalmazó ajándékcsomagot.


részletek ...

2011-04-18

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága (FFB) egyhangúlag fogadta el a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának múlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa törvényi kötelezettségének eleget téve 2011. március 31-én az Országgyűlés elé terjesztette a 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Fenntartható Fejlődés Bizottság, mint az első helyen kijelölt bizottság, 2011. április 13-i ülésén megtárgyalta és általános vitára alkalmasnak találta az ombudsman beszámolóját. Fülöp Sándor a beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében kiemelte a Duna hajózhatóságával összefüggő kérdések átfogó vizsgálatát. Az egyedi ügyeket tekintve elmondta, hogy a tavalyi évben főként zajpanaszok és a településrendezéssel kapcsolatos panaszok voltak nagy számban. Az ombudsman kiemelte, hogy tíz esetből nyolcban sikerült mindenki számára elfogadható megoldást találni.
részletek ...

2011-04-15

Az európai környezetpolitika legfőbb civil szószólója is felszólalt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézménye és az iroda függetlensége mellett
Az 1974-ben alapított, brüsszeli székhelyű Európai Környezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau – EEB) 31 országban több mint 140 tagszervezetével a legnagyobb környezetvédelmi szövetség Európában. Az iroda a tagszervezeteken keresztül mintegy 15 millió európai állampolgárral tartja a kapcsolatot, képviseli véleményüket az Európai Unió döntéshozói felé.


részletek ...

2011-04-12

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodáját, mint független ombudsmant fenn kell tartani, mert …
Fülöp Sándor a civil szervezeteknek írt levelében elküldte azt az összefoglalót, melyben bemutatásra került, hogy miért érthetetlen és felfoghatatlan az iroda megszüntetésére való törekvés. A biztos munkatársai az összefoglalóval politikusokat is megkerestek, mert makacsul bíznak a hibás döntés elháríthatóságában.
részletek ...

2011-04-11

„Nagycsalád - kis lábnyom” projekzáró díjkiosztó rendezvény 2011. április 16-án
A Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 2010. májusban kérte fel a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, hogy legyen a fővédnöke a "Nagycsalád - kis lábnyom" című energiatakarékossági versenynek. A program elsődleges célja volt a családok környezet-, klíma- és energiahasználati tudatosságának növelése, valamint ezen keresztül a szén-szegény életmód népszerűsítése. A projektzáró rendezvényre 2011. április 16-án szombaton kerül sor a Szent Margit Gimnáziumban (1114 Budapest, Villányi út 5-7.), ahol a díjkiosztó ünnepség után tartandó előadássorozatban dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa „Kislábnyom és a jövő generációk” címmel tart előadást az érdeklődőknek.
részletek ...

2011-04-10

A 2011-es évet az ENSZ az Erdők Évének nyilvánította. Ehhez kapcsolódón a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felkérte Varga Bélát, a Pro Silva Hungária Egyesület tiszteletbeli elnökét egy szakmai beszélgetéssel egybekötött előadást megtartására
A 2010-es biológiai sokféleség nemzetközi évhez hasonlóan, az erdők éve jó lehetőség az erdőkkel kapcsolatos kérdések, problémák alapos vizsgálatára, megoldási irányok meghatározására és az erdők, a fenntartható módon művelt erdők életünkben betöltött szerepének tudatosítására, a erről szóló közbeszéd felerősítésére. A nemzetközi kezdeményezéshez kapcsolódva a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 2011-ben kiemelt figyelmet kíván szentelni az erdőkkel kapcsolatos ügyeknek és kérdéscsoportoknak – rendszerszinten, jogi-szabályozási és stratégiai szempontok alapján vizsgálva a hazai erdők helyzetét, rendezvényeken segítve az érintettek párbeszédét.
részletek ...

2011-04-09

Sajtóközlemény a vörös iszap katasztrófa hátterének kivizsgálásáról
A vörösiszap-katasztrófát okozó létesítmény ellenőrzésének nagyfokú hiányosságaiért több közigazgatási hatósági szerv is felelős, de ennél lényegesen többről van szó: hatósági rendszerünk széttagoltsága, szemléleti hiányosságai okolhatók a katasztrófáért – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa frissen lezárult vizsgálatában. Mint emlékezetes, az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározója 2010. október 4-én átszakadt, aminek következtében félmillió köbméter tömény lúg és vörösiszap öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely egy részét. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, százhuszonegy megsérült, jelentős anyagi kár keletkezett. Az ombudsman vizsgálatot indított a Magyar Alumínium Zrt. tevékenységi körében bekövetkezett katasztrófa hátterének kivizsgálására.
részletek ...

2011-04-08

Legalább öt közigazgatási hatósági szervezet is felelős vörösiszap katasztrófáért
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az Ajkai Timföldgyár területén bekövetkezett vörösiszap atasztrófa építésügyi jogi és hatósági háttere vonatkozásában (JNO-619/210)

A biztos az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározójában történt gátszakadás miatt hivatalból indított vizsgálatot, amely megállapította, hogy a vörösiszap-katasztrófát okozó létesítmény ellenőrzésének nagyfokú hiányosságaiért több közigazgatási hatósági szerv is felelős, de ennél lényegesen többről van szó: hatósági rendszerünk széttagoltsága, szemléleti hiányosságai okolhatók a katasztrófáért.
részletek ...

2011-04-07

Szedres területe nem átjáró
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az M6 gyorsforgalmi út Szekszárd–Országhatár közötti szakasz építésével kapcsolatos szállítási útvonalak és szállítás tárgyában (JNO-535/2010.)

Az irodánkhoz érkezett panasz szerint az autópálya építéséhez szükséges követ Szedresen keresztül szállítják az építkezés helyszínére nehéz tehergépkocsikon, így a szállítási útvonal mentén elhelyezkedő ingatlanok, közművek megsérültek. Irodánk megvizsgálta a szállítási útvonalak kijelölését, a megelőző állapotfelméréseket és megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi hatóság nem foglalkozott a szállítás pontos környezeti hatásaival, ezzel megsértette a környezetvédelméről szóló törvényt. Ráadásul a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklése vagy megakadályozása sem történt meg, így zajhatárérték túllépés is történt. Irodánk ajánlással fordult a környezetvédelmi főfelügyelőséghez, hogy a jövőben a környezeti hatásvizsgálat során teljes körűen vizsgálja a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletek miatt várható környezeti hatásokat.
részletek ...

2011-04-05

További alkotmányos garanciákat kérnek a civilek
Zöld és csatlakozó szervezetek levelet intéztek az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságához, amelyben a nemzeti konzultáció eredményeire is hivatkozva javasolják, hogy jobban garantálják a jövő nemzedékek érdekeiért felelős alapvető jogi biztos munkájának feltételeit. Emellett többek között kérik, hogy az Alkotmány fogalmazzon meg kötelezettségeket a Kormány számára a társadalommal való együttműködésre.
részletek ...

2011-04-04

Kilenc környezetvédő szervezet szólalt fel a zöldombudsman mellett
Levélben fordult Szájer Józsefhez kilenc környezetvédő szervezet képviselője (pl. WWF, World Future Council, Nemzetközi, Gaia Alapítvány, Peace Child International), melyben felhívták a figyelmet arra, hogy a világszerte egyedülálló Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának megszűntetése nagy visszalépés lenne Magyarország, valamint veszteség lenne a nemzetközi zöldmozgalom számára. A nemzetközi szakemberek kifejtették, hogy a fenntartható fejlődést biztosítását ezen intézményi keretek között tartják elképzelhetőnek, és rámutattak arra, hogy a magyar mintát követve, más országokban is tervezik a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának létrehozását. A szakemberek arra kérték Szájer Józsefet, hogy az egészséges környezethez való jog fenntartása érdekében az új Alkotmányban is változtatás nélkül kerüljön bele a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.
részletek ...

2011-04-01

A Szolnoktudás Egyetemen tartott előadást a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az egészséges környezethez való jog fontosságáról, valamint az új Alkotmány tervezetével kapcsolatos véleményéről
A Szolnoktudás Egyeteme által szervezett előadássorozat 31. előadásának felkért előadója dr. Fülöp Sándor volt, aki „Alkotmányos jogunk az egészséges környezet” címmel tartott előadást. A biztos kifejtette a résztvevőknek, miért fontos Magyarországnak, hogy e jog védelmét tekintve mi kerül bele a megújult Alkotmány szövegébe.
részletek ...

2011-04-01

Megjelent a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolójarészletek ...

2011-04-01

Sajtóközlemény - Ellentmondásos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint alkotmányos garanciákat kell vállalni a jövő nemzedékek védelme érdekében, ám a kormánypártok továbbra is megszűntetnék a jövő nemzedékek ombudsmanja intézményét
Fülöp Sándor szerint külföldön zavart idéz majd elő a jövő nemzedékek ombudsmanja jogintézményének eltűnése, hiszen számos európai országban és az ENSZ szintjén is Magyarország példáját akarják követni e téren.


részletek ...

2011-03-30

Mi lenne ma független „zöldombudsman” nélkül?
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységének rövid áttekintése
részletek ...

2011-03-30

A JNO különleges helyzetének és működésének áttekintése
A 2010. évi tevékenységünkról készült beszámoló kapcsán összeszedtük azokat a szerepeket, melyek elvégzése elképzelhetetlen lenne az intézmény teljes függetlenségének biztosítása nélkül.
részletek ...

2011-03-30

Háttéranyag a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2011. március 30-i sajtótájékoztatójához
Részletes beszámoló a tavaly év munkájáról és az alkotmányozási folyamatban betöltött szerepünkről
részletek ...

2011-03-29

Alapjában nehezül meg védelem - az alkotmánytervezettel kapcsolatos véleményéről kérdezte a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát az origo.hu
Bár a kormánypártok alaptörvénytervezetének egyes céljait jónak tartja Fülöp Sándor, lesújtó véleménye van arról, ahogy a környezet védelmét kezeli. A környezetvédelem ugyanis a tervezetben nem alapjogként, hanem állami feladatként szerepel, ami szerinte megnehezítheti a civil föllépést a környezetkárosító beruházásokkal szemben. Fülöp kifogásolja hivatalának megszüntetését is, szerinte egy főombudsman helyetteseként feloldhatatlan konfliktusokba bonyolódna.
részletek ...

2011-03-28

Nagy-Britannia magyarországi nagykövete, Greg Dorey március 23-i blogbejegyzésében „kiváló magyar példa”-ként utal a hazai zöld ombudsman intézményére
Az ombudsman tavaly februári londoni látogatásának ösztönző hatására, március elején az Egyesült Királyságban több szervezet részvételével megalakult a Szövetség a Jövő Nemzedékekért Iroda. A nagykövet írásában köszönetét fejezi ki Magyarország felé, egyben sajnálattal veszi tudomásul, hogy a nemzetközi szinten példaértékű szervezet az „alkotmányozási folyamat vesztese" lenne. A zöld ombudsman intézményének koncepciója, és az ezt létre hívó társadalmi igény azonban aktuálisabb és időtállóbb mint a rövidtávon ható belpolitikai játszmák.
részletek ...

2011-03-26

A zöld ombudsman intézménye kimaradt az új alkotmánytervezetből
A zöld ombudsman intézménye kimaradt az új alkotmánytervezetből. Ennek kapcsán Dr. Zlinszky Jánost, irodánk stratégiai és tudományos főosztályvezetőjével készített interjút a mindennapi.hu internetes portál.
részletek ...

2011-03-26

Fülöp Sándor felszólalt az Uniós miniszterek tanácskozásán
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felszólalt az Európai Unió környezetvédelmi minisztereinek háromnapos, az integrált, fenntartható vízgazdálkodással foglalkozó tanácskozásán. Az ülésen az Európai Parlament, valamint nemzetközi környezetvédelmi, mezőgazdasági és vízügyi szervezetek képviselői is részt vettek.
részletek ...

2011-03-26

Sajtóközlemény az „ombudsmanvita” lényegéről - Fülöp Sándor reagálása Gulyás Gergely fideszes politikus televíziós nyilatkozatára
Sajnálatos, hogy az új Alkotmány tárgyalásakor az „ombudsmanvita” lényegét továbbra sem tárják a nyilvánosság elé a nyilatkozó kormánypárti politikusok – fogalmazta meg sajtóközleményében Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ombudsman Gulyás Gergely fideszes politikus csütörtöki televíziós nyilatkozatára reagált.
részletek ...

2011-03-25

A kormányzati és politikai rövidlátás ellen – a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a jó minta az angol Guardian című újság szerint
„A zöld gazdaságra való zökkenőmentes átálláshoz a politikai rendszer jelenlegi rövidlátásának megváltozására van szükség. A kormányok, politikusok rövidtávú gondolkodása gyakran nem képes helyrehozni, kiigazítani a piacgazdaság hibáit. A nyugati világ egyik legfejlettebb államában, Nagy-Britanniában sem jobb a helyzet: fontos környezetvédelmi, fenntartható fejlődéssel foglakozó bizottságok szűnnek meg sorra. Mit lehet tenni?
Tanulhatunk például más politikai rendszerektől, így a magyar jövő nemzedékek országgyűlési biztosa jó minta lehet, ez az ombudsman azokért emel szót, akik természetesen nem tudják hallatni a hangjukat.”
részletek ...

2011-03-25

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának módosító javaslatai a Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz
Az ombudsman véleménye szerint a kormánypárti képviselők által benyújtott Alaptörvényről szóló javaslat környezetvédelemre és jövő nemzedékekre vonatkozó rendelkezéseit viszonylag csekély módosításokkal koherens rendszerré lehet – és érdemes – alakítani. Fülöp Sándor magát az alkotmányos jogot, és a jogvédő intézmény függetlenségét szeretné fenntartani, ennek érdekében csütörtökön megküldte az országgyűlési képviselőknek szövegszerű indítványát az alkotmányjavaslat környezetvédelmi rendelkezéseinek módosítására.
részletek ...

2011-03-24

A European Centre for Judges and Lawyers (ECJL) által szervezett nemzetközi műhelymunkán vettek részt munkatársaink Szlovákiában
A környezeti hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálat európai uniós jogi aspektusaival foglalkozó eseményt 2011. március 14-16. között rendezték Omsenie-ben, Szlovákiában. Irodánkat jogi főosztályunk két munkatársa képviselte a nemzetközi rendezvényen, akik működésünkről, az elmúlt három év eredményeiről, valamint a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatainkról számoltak be a résztvevőknek.
részletek ...

2011-03-23

Sajtóközlemény a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleményéről az Alkotmány FIDESZ/KDNP által benyújtott tervezetével kapcsolatban
Kockára teszi az ország hosszú távú érdekeit az a javaslat, amely szerint az új Alkotmányból kimarad az egészséges környezethez való jog, és megszűnik e jog fontos képviselete, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézménye. Elfogadhatatlan, hogy rövid távú gazdasági és hivatali előnyök kedvéért a Fidesz-KDNP alkotmánytervezet eltörli a zöld ombudsman intézményét – fogalmazta meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa sajtóközleményében.
részletek ...

2011-03-18

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az új Alkotmányban szereplő környezetvédelmi rendelkezésekről
„Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban” címmel rendezett kétnapos konzultációt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája és a PPKE JÁK Jean Monnet Centre of Excellence neves külföldi és hazai jogtudósok részvételével 2011. február 14-15-én.
részletek ...

2011-03-18

A Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozójára hívták meg a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Duna Környezetvédelmi Fórum és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület közös szervezésében rendezték meg a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozóját 2011. március 18-20 között Baján.
részletek ...

2011-03-18

Elhúzódó eljárások, engedély nélküli építkezés Szigetváron
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a szigetvári SPAR áruház útügyi létesítményei által okozott zavaró zajhatás tárgyában (JNO-20/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a SPAR áruháznál lévő forgalmi csomópont-bővítés kivitelezésére nem jogerős építési engedély alapján került sor. Az első fokú közlekedési hatóság a panaszos ügyféli jogállását az építési engedély megadásakor figyelmen kívül hagyta. Mire a másodfokú hatóság az ügyféli jogállást megállapította, az út már elkészült, s így a panaszos nem élhetett a fellebbezés jogával. A hatóságok ezen eljárásukkal visszás módon hátráltatták a panaszos egészséges környezethez való jogának érvényesítési lehetőségét. Az út forgalomba helyezési engedélyéhez végzett zajszint mérésnél a környezetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott határértéket több mint 10 dB-lel meghaladó zajterhelést állapított meg és zajszempontú részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el, amelynek indokolatlan elhúzódását ugyanakkor visszás módon megengedte. A biztos kezdeményezte, hogy a közlekedési és a környezetvédelmi hatóság a jogszabályokban és az állásfoglalásunkban kifejtettek alapján járjon el a jövőben az ügyféli kör megállapítása, a határozatok végrehajtása, a teljesítési határidők meghosszabbítása és a megelőzés elvének lehető legteljesebb mértékben való alkalmazása érdekében.
részletek ...

2011-03-18

Irodánk stratégiai és tudományos főosztályvezetőjének hozzászólása a FIDESZ/KDNP alkotmány-tervezetéhez
Nem is tudom, sírjak-e, vagy nevessek? Miért van az, hogy önsorsrontásban, negatív reklám gerjesztésében ennyire jók vagyunk? Hát milyen - hazai és nemzetközi - visszhangja lesz annak, ha Magyarország eltörli a jelenleg még alkotmányban hatályos jogok egy részét?
részletek ...

2011-03-17

Az egyesült államokbeli Yale Egyetem 25 hallgatója látogatott irodánkba 2011. március 16-án
Minden Yale MBA hallgatónak ma már kötelező, hogy tanulmányainak első évében nemzetközi tapasztalatokra tegyen szert. A 25 főből álló diákcsoport kettős céllal érkezett Magyarországra: egyrészt, hogy megismerjék az üzleti környezetet és a kultúrát egy olyan országban, ahol korábban még nem jártak, másrészt, hogy információkat gyűjtsenek arról, milyen üzleti lehetőségei vannak az Európai Unióhoz nemrégiben csatlakozott országoknak.

részletek ...

2011-03-17

Sajtóközlemény az új Alkotmány tervezetével kapcsolatban
Elfogadhatatlan, hogy az új Alkotmány tervezete szerint megszűnik az egészséges környezethez való jog és ezzel együtt az e jog érvényesítéséhez szükséges egyik intézmény, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának tisztsége. Elfogadhatatlan, mert a környezet valódi védelméhez pusztán az alkotmányos deklarációk nem elegendők. Intézményi garanciák nélkül semmilyen alapjog, így az egészséges környezethez fűződő alapjog érvényesítése nem biztosított – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek ombudsmanja.
részletek ...

2011-03-13

Kőrösi Csabával, Magyarország ENSZ nagykövetével találkozott Fülöp Sándor március 4-én New York-ban
A találkozón a felek kölcsönösen beszámoltak az intézményeik munkájáról. A megbeszélésen külön hangsúlyt kapott a jövő nemzedékek globális intézményes képviselete, amellyel kapcsolatban már 1992-ben az ENSZ első riói Földdel kapcsolatos csúcstalálkozóján hivatalos állami előterjesztést tett a máltai kormány. A találkozón részt vett Zlinszky János, irodánk stratégiai és tudományos főosztályvezetője is, aki a soros EU elnökségi munkája kapcsán ugyancsak New Yorkban tartózkodott.
részletek ...

2011-03-11

„A jövő nemzedékek ombudsmanjai, mint a fenntarthatóság megvalósítását segítő intézmények” című szekcióban tartott előadást az ENSZ által rendezett konferencián Fülöp Sándor New Yorkban
Az ombudsman meghívást kapott az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó konferenciáját előkészítő bizottság (Preparatory Committee for UNCSD, United Nations Conference on Sustainable Development) második találkozójára, melyet 2011. március 4-én tartották New Yorkban. Fülöp Sándor „A jövő nemzedékek ombudsmanjai, mint a fenntarthatóság megvalósítását segítő intézmények” címmel tartott előadásában bemutatta a JNO intézményét, működését, valamint röviden összefoglalta iroda tevékenységének elmúlt három évben elért eredményeit. A biztos előadásában külön részletezte, hogy az intézmény hogyan járul hozzá a jövő generációk érdekeinek védelméhez Magyarországon, és hogyan igyekszik fenntartható fejlődés szem előtt tartását hirdetni a kormányzás minden szintjén.
részletek ...

2011-03-11

Sajtóközlemény tudatos energiafogyasztásra nevelő programokról

Tudatos energiafogyasztásra nevelő programokat ajánl az iskoláknak Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa és Hoffman Rózsa, oktatásért felelős államtitkár. Az ombudsman és az államtitkár közösen aláírt levéllel keresi meg az intézményvezetőket március első napjaiban annak érdekében, hogy a gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerjék meg a megújuló energiaforrásokat és az éghajlatváltozás elleni küzdelem lehetőségeit és jelentőségét.
részletek ...

2011-03-10

A JNO két munkatársa kapott meghívást az „Értékek (és értékmegőrzés) a mezőgazdaságban” című európai kongresszusra, melyet bajorországi Wiesben rendeztek meg 2011. február 21-25. között.
A Vidéki Katolikus Népmozgalom (Katolische Landvolk Bewegung – KLB) egy nemzetközi katolikus ernyőszervezet (FIMARC) németországi tagszervezete, amely a teremtett világ iránti felelősséget, illetve a vidéki közösségek iránti elkötelezettséget hangsúlyozza. A KLB által rendezett eseményen 19 ország 80 képviselője vett részt.
részletek ...

2011-03-10

Sajtóközlemény a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításával kapcsolatban
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerint az állam köteles megvédeni polgárait a környezetegészségügyi kockázatokkal szemben. Az ombudsman éppen ezért üdvözli és támogatja a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítására irányuló szándékot. Az országgyűlési biztos a törvénymódosításról indult vita kapcsán rámutat: gazdasági részérdekek csak a legszigorúbb alkotmányossági követelményeknek megfelelően írhatnak felül környezetvédelmi érdekeket, jelen esetben pedig az egészséges környezethez való jog prioritást kell, hogy élvezzen a gazdasági érdekekkel szemben.
részletek ...

2011-03-04

Nyugalmat a Hungaroring mellett lakóknak
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Hungaroring autó-, motorsport versenypálya működéséből eredő zaj tekintetében (JNO-560/2010.)

A Hungaroring versenypályáján az elmúlt hét évben rendszeresen tartott edzések, tesztek rendkívül nagy zajhatása miatt több panaszos is irodánkhoz fordult. Megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi felügyelőség jogsértően járt el, amikor a zajra vonatkozó közérdekű bejelentések hatására nem intézkedett. Véleményünk szerint a felügyelőségnek el kellett volna rendelnie a Hungaroringen folyó tevékenység korlátozását vagy felfüggesztését. Megállapítottuk, hogy az eljárásban résztvevő hatóságok a versenypálya működését tévesen üzemi zajforrásnak minősítették, így a szabadidős zajforrásokra megengedettnél erősebb zajkibocsátást engedélyeztek az üzemeltetőnek. Irodánk a Vidékfejlesztési Miniszternél kezdeményezte, hogy vizsgálja felül a versenypálya jogerős környezetvédelmi működési engedélyét tekintettel arra, hogy a jelenlegi engedély jogszabálysértő és visszásságot okoz az egészséges környezethez való joggal összefüggésben.
részletek ...

2011-03-03

Változtatásokra van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása játszótér miatti zajpanasz tárgyában (JNO-880/2010)

A biztos megállapította, hogy az elsőfokú építési hatóság, az önkormányzat, a jegyző és a közigazgatási hivatal együttes mulasztása járult hozzá ahhoz, hogy a panaszos lakóházával szemközti közparkban játszótér létesüljön. A játszótér használatával keletkező zaj zavarja az ott lakók éjszakai nyugalmát. A biztos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy tulajdonosi jogkörében gondoskodjon a játszótér körbekerítéséről és zárhatóvá tételéről, valamint a legkésőbb 21 órakor történő bezárásáról.
részletek ...

2011-03-03

Figyelmen kívül hagyták a lakossági panaszokat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér 2. számú kifutópályájának 2009. március 9. és április 29. közötti fokozott használata tárgyában (JNO-116/2010)

A biztos megállapította, hogy a légügyi hatóság alkotmányos jogot sértett, amikor az életminőség-javulást eredményező zajvédelmi intézkedések végrehajtását nem ellenőrizte, valamint a hozzá érkezett lakossági panaszokra nem reagált. Az érintett lakosságnak az egészséges környezethez való joga folyamatosan sérült, mivel a Ferihegyi reptér 2. számú kifutópályájának működéséből eredő zajhatások az ott lakók nyugalmát zavarták. A biztos felhívta hatóságot, hogy a repülőtér tekintetében előírt zajcsökkentő repüléstechnikai eljárásokkal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget, az ellenőrzés részletszabályait belső szabályzatban rögzítse, valamint a hozzá érkező panaszokat maradéktalanul vizsgálja ki. A biztos a repülési zajok elleni megfelelő szintű védelem érdekében jogalkotási javaslattal fordult a kormányhoz.
részletek ...

2011-03-03

Sérült a társadalmi részvétel Nagymányokon
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas településrendezési terv módosítása során az ügyféli jogok megsértésével kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-715/2011)

A biztos vizsgálatában visszásságot állapított meg az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, mivel Nagymányok Polgármestere a településrendezési eszközök módosítása során nem biztosította a civil szervezet részvételi jogát a jogszabályban előírt módon. A biztos kezdeményezéssel fordult Nagymányok Önkormányzatához, hogy az érintett településrendezési eszközöket helyezzék hatályon kívül és az eljárást - a jogszabályoknak megfelelően - ismételten folytassák le.
részletek ...

2011-03-03

Állásfoglalás az ócsai filmforgatás tárgyában
részletek ...

2011-03-03

Jogerős engedély nélkül rendezték a ralit a Natura 2000-es területen
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a „Magyar –Dakar” természetvédelmi engedélyezési eljárásával kapcsolatos vizsgálatról (JNO-544/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a Felügyelőség több tekintetben visszásságot idézett elő az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, amikor az engedélyezési eljárás során nem mérte fel kellő képen a tervezett versenynek a Natura 2000 területekre, illetve a vízbázisra gyakorolt hatását. A rali verseny jelentős, természetvédelmi szempontból kimutatható károsodással járt, az eredeti állapot hosszú folyamat eredményeképp állítható csak helyre. A verseny szervezője nem rendelkezett jogerős természetvédelmi engedéllyel, a Felügyelőség pedig nem intézkedett megfelelően az engedély nélkül végzett tevékenység megtiltása érdekében.
részletek ...

2011-03-03

Állásfoglalás a Duna-völgy fejlesztéspolitikájáról és ökoszisztéma szolgáltatásainak, haszonvételi lehetőségeinek megőrzéséről (JNO-30/2011.)
Az ombudsman állásfoglalása szerint a fejlesztési döntésekben célként kell megjeleníteni az ökológiai szolgáltatások lehető legteljesebb mértékű megőrzését, a leromlott vagy eltűnőben lévő szolgáltatások rehabilitációját. A biztos javasolja a kormánynak, hogy ragadja meg a lehetőséget, amelyet egyrészt a Duna Eurorégió létrehozására irányuló tárgyalások kínálnak, másrészt az unió soros elnökeként a magyar kormányfő megnövekedett mozgásteréből adódik, és törekedjen a kiemelt célok elérésére. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a kormányt és a helyi önkormányzatokat a Duna-völgy jövőjének rendszerszintű átgondolására és tervezésére.
részletek ...

2011-03-02

Sajtóközlemény a Duna-völgy fejlesztéspolitikájáról és ökoszisztéma szolgáltatásainak, haszonvételi lehetőségeinek megőrzéséről szóló környezetpolitikai állásfoglalással kapcsolatban
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a kormányt és a helyi önkormányzatokat a Duna-völgy jövőjének rendszerszintű átgondolására és tervezésére. Az ombudsman frissen elfogadott állásfoglalása szerint a fejlesztési döntésekben célként kell megjeleníteni az ökológiai szolgáltatások lehető legteljesebb mértékű megőrzését, a leromlott vagy eltűnőben lévő szolgáltatások rehabilitációját. Független szakértőknek kell megnyugtató módon bizonyítaniuk, hogy a tervezett fejlesztések nem kockáztatják a biológiai sokféleséget, sőt, az ökológiai rendszerek megbomlott egyensúlyának helyreállítását szolgálják.
részletek ...

2011-03-02

„Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban” címmel rendezett kétnapos konzultációt 2011. február 14-15-én Budapesten a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája és a PPKE JÁK Jean Monnet Centre of Excellence
Az alkotmányozási folyamat 2010 őszén kezdődött hazánkban, s a kormány 2011. március 15-re tervezi lezárni és parlamenti vitára bocsátani az új Alkotmány tervezetét. Az egészséges környezethez való jog szempontjából rendkívüli felelősséget jelent Magyarország számára, hogy e jog védelmét tekintve a megújult Alkotmány szövegébe mi kerül bele.
részletek ...

2011-03-01

A „Budapest lehetőségei a Duna stratégiában – érték alapú városfejlesztés” című konferencián tartott előadást a városfejlesztésről és az értékvédelemről a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
A Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Páneurópa Unió és a Konrad Adenauer Alapítvány szervezésében megrendezett konferenciát 2011. február 24-én tartották a budapesti FUGA Építészeti Központban.
részletek ...

2011-02-28

Az Országos Agrárfórumon tartott előadást dr. Jánossy László, a JNO iroda tudományos osztályvezetője, ahol a mezőgazdaság helyzetének értékelése és a gazdák számára hasznos gyakorlati információk összegyűjtése volt a cél
A Kis,- Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete szervezésében megrendezett III. Országos Agrárfórumot 2011. február 4-én tartották Kecelen. A szakmai tanácskozáson Jánossy László „A Duna-stratégia és a mezőgazdaság” címmel tartott előadást. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a Duna nyolc EU-s és hat nem EU-s ország közös folyója, így ezen országok számára a Dunával kapcsolatos felelősség is közös. A szennyezések nem állnak meg a határoknál, így rendkívül fontos az országok közötti jó együttműködés. Az osztályvezető részletesen beszélt a 2010 decemberében megjelent Duna Regionális Stratégiáról, amely egy környezeti, társadalmi és gazdasági területeket érintő, makro-régiós komplex fejlesztési stratégia. Az ebben szereplő cselekvési terv-sorozat nem jelent uniós szinten új finanszírozási, jogi vagy intézményi eszközöket, struktúrákat, hanem a jelenlegei rendszerek jobb kihasználását, harmonizálását ösztönzi.
részletek ...

2011-02-21

Sajtóközlemény az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletéről a készülő magyar Alkotmányban
Az új Alkotmányban jelenjen meg, hogy a fenntartható fejlődés felöleli a gazdasági növekedést, a társadalmi igazságosságot, a természeti életfeltételek megőrzését és a jövő nemzedékekért való felelősséget is – jelentette ki Sólyom László, volt köztársasági elnök azon a nemzetközi konferencián, amelyet a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hívott össze. A február 14-én kezdődő, Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban című kétnapos tanácskozásra számos neves – belga, kanadai, francia, brit, és egyesült államokbeli – jogtudós érkezett Budapestre.
részletek ...

2011-02-14

„Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban” címmel rendezett kétnapos konzultációt 2011. február 14-15-én Budapesten a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája és a PPKE JÁK Jean Monnet Centre of Excellence
Az alkotmányozási folyamat 2010 őszén kezdődött hazánkban, s a kormány 2011. március 15-re tervezi lezárni és parlamenti vitára bocsátani az új Alkotmány tervezetét. Az egészséges környezethez való jog szempontjából rendkívüli felelősséget jelent Magyarország számára, hogy e jog védelmét tekintve a megújult Alkotmány szövegébe mi kerül bele.
részletek ...

2011-02-14

Nem hagytuk beépíteni a lápot
Alkotmánybírósági indítvány Dunakeszi településrendezési tervével kapcsolatban (JNO-42/2010.)

Egy civil szervezet által benyújtott panasz hatására irodánk vizsgálatot folytatott Dunakeszi Város Önkormányzatának településrendezési döntéseivel kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy az Önkormányzat 2000 óta hozott több településrendezési döntése is jogszabálysértő volt. A döntések időpontjában vitatott státuszú lápos területet a képviselő testület gazdasági területté minősítette, ami azonban magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv és az Országos Területrendezési Terv szerint ugyanis a vitatott terület az ökológiai hálózathoz tartozik, ami a természetes és természet közeli élőhelyek rendszere és elősegíti a biológiai diverzitás megőrzését.

A 2005-ben elfogadott településszerkezeti tervek azonban ezzel ellentétesen, beépítésre szánttá minősítik a területet, ez a döntés tehát sérti a jogszabályi hierarchiát, ezáltal sérül a jogbiztonság, ami alkotmányellenes. Irodánk az Alkotmánybíróságtól a Dunakeszi helyi építési szabályzatát elfogadó, a helyi építési szabályzat 2006-os módosítását és 2008-as kiegészítését elfogadó rendeletének megsemmisítését kérte.
részletek ...

2011-02-07

Hátrányos helyzetű fiatalok látogatták meg az országgyűlési biztosokat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa irodáját kereste meg egy gyöngyösi ifjúsági iroda, azzal a céllal, hogy 40 fiatal szociálisan hátrányos helyzetű fiatal látogatását kezdeményezze az Országgyűlési Biztosok Hivatalába. A kezdeményezéssel a fiatalok társadalmi részvételének erősítését és ismereteiket bővítését kívánják elérni. A programot irodánk munkatársa, Szabó Viktória a többi biztosi iroda munkatársaival közösen szervezte meg, melyet 2011. február 4-én délelőtt tartottak az OBH-ban.
részletek ...

2011-02-03

Kedvező ítélet a dunakeszi láp ügyében
Bírósági döntés erősítette meg, hogy át kell gondolni a Dunakeszi területén található lápos terület védettségét megalapozó törvényi feltételek meglétét. A perben a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa alperesi beavatkozóként vett részt. A Pest Megyei Bíróság ítéletében elutasította a beruházó, a helyi önkormányzat, valamint a terület előző tulajdonosa keresetét, mely az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség határozata visszavonásának jogszerűségét kifogásolta. A visszavont határozat erősen vitatott szakvélemény alapján mondta ki, hogy a területen a lápi védettség alapját képező természeti jellemzők nem találhatók meg, így az nem tekinthető lápnak. A bíróság egyetértett a Főfelügyelőség és a Biztos álláspontjával, miszerint a kérdéses határozat visszavonása a közigazgatási eljárási jog szabályainak betartásával valósult meg. Az ítélet alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tehát megismétli eljárását, melyben köteles a területen a láppá minősítés törvényi feltételeinek meglétét vizsgálni.
részletek ...

2011-02-02

Czippán Katalin, irodánk munkatársa „A tanulás a fenntarthatóságért társadalmi szolgálat révén” címmel tartott előadást „A közösségi szolgálat, önkéntesség jelene és jövője az oktatásban” témában megrendezett konferencián Budapesten
Irodánk stratégia és tudományos főosztályának vezető-helyettesét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum által 2011.január 22-én szervezett egész napos konferenciára hívták meg előadónak.
részletek ...

2011-02-02

Megújul a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának az arculata
A JNO Iroda az elmúlt évben pályázatot írt ki új logójának és egyes arculati elemeinek tervezésére. A kiírásra több mint 40 pályázótól közel 60 pályamű érkezett, melyekből Tiborcz Dávid pályázatát választottuk ki győztesnek. Terveink szerint az új arculat teljes bevezetése 2011. első felére fejeződik be.
részletek ...

2011-01-21

Eltérő joggyakorlat miatt sérülnek az ügyféli jogok
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a társadalmi szervezetek jogállásával kapcsolatban a termőföldvédelmi eljárásokban (JNO-429- /2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a hatóság a panaszos civil szervezet részére nem biztosította az ügyféli jogállást a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránti földhivatali eljárás során, így az egészséges környezethez való jog szempontjából visszásságot okozott. Az egyedi ügyön túlmutatóan a biztos az egészséges környezethez való jog szempontjából visszásnak tartja, hogy a földhivatalok eljárásaiban – a Legfelsőbb Bíróság jogegységi döntését figyelmen kívül hagyva – eltérő joggyakorlatot alkalmaznak az ügyféli jogállás biztosításával kapcsolatban. A biztos kezdeményezte a vidékfejlesztési miniszternél, hogy tegye meg az eltérő joggyakorlat megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
részletek ...

2011-01-21

Vélemény a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban
részletek ...

2011-01-20

Áthelyezték a bűzforrást
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a miskolci Pannónia szálló konyhájának szellőztető berendezésének bűzhatásával kapcsolatos eljárások vizsgálata tárgyában (JNO-200/2010)

A biztos a vizsgálat során megállapította, hogy a Felügyelőség többszörösen mulasztott a szálloda konyhai szellőztető berendezésének a tetőn elhelyezett kivezetésével kapcsolatos eljárások során. A panaszos sérelmezte, hogy a szellőzőnek az erkélyétől való 4-5 méterre történt elhelyezésével lakása levegőjét folyamatosan az egészségére káros bűz lepi el. A hatóság a kérelem alapján indult eljárásban a panaszos részére tájékoztatást küldött egy, a tájékoztatás idején még nem létező határozatról, majd később, a hivatalból indult eljárásban hozott határozatát elmulasztotta a panaszossal közölni. A biztos kezdeményezte, hogy a hatóság szabályszerűen közölje a döntést a beadványozóval és biztosítsa jogorvoslati jogát. Az állásfoglalás megküldését követően a felügyelőség utólagos intézkedése nyomán a szálloda a kifogásolt szellőző berendezés kivezetését áthelyezte, így a konfliktus a panaszos számára kedvezően oldódott meg.
részletek ...

2011-01-20

Dr. Fülöp Sándor elvállalta a Pázmány Péter Egyetem Jog és Államtudományi Karán működő Deák Ferenc Továbbképző Intézet környezetvédelmi szakjogász találkozójának védnökségét
2011 januárjától a Deák Ferenc Továbbképző Intézet fél éves rendszerességgel szervez zártkörű találkozókat az egyes szakirányokon végzett egykori hallgatói számára. A szakmai műhelytalálkozók célja, hogy az azonos szakterülettel foglalkozó volt hallgatók számára lehetőséget teremtsen naprakész szakismeretek megszerzésére, valamint lehetőséget teremtsen az egykori hallgatóknak társaikkal, kollégáikkal, pályatársaikkal való kapcsolatfelvételre, és elősegítse újabb szakmai kapcsolatok kiépítését és ápolását. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa örömmel vállalta el a Továbbképző Intézet felkérését a környezetvédelmi szakjogász képzés védnökségére, mert kiemelten fontosnak tartja a fiatal szakemberek rendszerszintű tudásának, gondolkodásának fejlesztését, a jövőre irányuló gondolkodás segítését, valamint a felelős részvétel erősítését.
részletek ...

2011-01-17

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának indítványa devecseri emlékpark kialakítására
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája kezdeményezte, hogy Devecseren a vörösiszap katasztrófát felidéző emlékparkot alakítsanak ki. Irodánk felvetésére Ékes József, a körzet országgyűlési képviselője közölte, hogy ez a gondolat mind Kolontáron mind Devecseren már korábban is felmerült. Javaslatunkkal Réthelyi Miklós miniszterhez, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetőjéhez, valamint a belügyminiszterhez fordultunk.
részletek ...

2011-01-17

Sajtóközlemény a budapesti Szent Korona Általános Iskola és Óvoda tárgyában kiadott állásfoglalással kapcsolatban
Egészségre káros környezetbe költöztették a budapesti Szent Korona Általános Iskola és Óvoda óvodásait, amikor az intézmény az M3-as autópálya bevezető szakaszának közvetlen közelébe került – állapította meg vizsgálatában Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Az ombudsman megállapította: a XV. kerületi Mozdonyvezető utcai óvodában a zaj és a légszennyezettség magasabb az egészségügyi határértékeknél.
részletek ...

2011-01-13

Készüljön lista azokról a területekről, ahol nem épülhet reptér
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztéssel kapcsolatban (JNO-669/2010)

A biztos szerint az előterjesztés nincs maradéktalanul tekintettel a természetvédelmi és egészségügyi szempontokra, ezért javasolja, hogy a természet és az egészség védelme érdekében a jogalkotó fontolja meg a fel- és leszállópályák, valamint a repülőterek létesítésére alkalmatlan területek megnevezését.
részletek ...

2011-01-12

Elhunyt Kindler József professzor, a Justitia Regnorum Fundamentum díj első kitüntetettje
A Justitia Regnorum Fundamentum díjat tavaly Fülöp Sándor első ízben adta át. Az ombudsmanok által 2007-ben alapított díjat kiemelkedő emberi helytállás, szakmai tevékenység elismeréseként ítélik oda az intézmény megalakulásának évfordulóján. Nagy örömünkre szolgál, hogy még lehetőségünk volt Kindler Józsefet ezzel a díjjal megtisztelni. Emlékét szívünkben megőrizzük.

A kitüntetés átadásán felolvasott méltatást, valamint a díjátadásról szóló cikket itt olvashatják.
részletek ...

2011-01-04
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site