Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Önéletrajz
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Magunkról  > dr. Fülöp Sándor

dr. Fülöp SándorSzakmai életrajz

dr. Fülöp Sándor

Szül.: 1957. október 17, Montreal

Családi állapot: nős
(dr. Fülöp Ágnes, büntetőjogász, OKRI), két gyermek apja (Natasa, 23, végzős joghallgató a PPKE-n és Máté, 20, másodéves építészhallgató BME)

Képzettség

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1977-82
ELTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológus, 1981-87

Munkahelyek

1984-1991, Fővárosi Főügyészség (ügyész, büntető ügyszak),
1991-1993, Legfőbb Ügyészség (ügyész, személyzeti o., majd államigazgatási jogi o.),
1993-1994, Ruttner and Partners Ügyvédi Iroda (ügyvéd, főként gazdasági ügyek),
1994-2008, Környezeti Management és Jog Egyesület (ügyvéd, a környezetvédelmi jogi adatbank és tanácsadó szolgálat vezetője),
2008-, A jövő nemzedékek országgyűlési biztosaEgyéb főbb szakmai megbízatások

2002-, Az Aarhusi Egyezmény Jogérvényesítési Bizottságának tagja,
1998-2003, Az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja, majd elnökhelyettese,
1996-, Mb. egyetemi adjunktus, ELTE ÁJTK, környezetvédelmi jog,
1997-, Meghívott előadó (Pázmány Péter Egyetem, Győri Államigazgatási Főiskola, Közép-európai Egyetem),
1992-, Környezetvédelmi jogalkotás (NGO jogi szakértőként részvétel a környezetvédelmi törvény megalkotásában, a környezeti hatásvizsgálat kormányrendelet jogi előkészítése, stratégiai környezeti hatásvizsgálati törvény előkészítése, az Espooi Egyezmény ratifikációjánakjogi előkészítése, részvétel az Aarhusi Egyezmény megszövegezésében),
2000-, Környezeti demokrácia indikátor kifejlesztése és gyakorlati alkalmazása (a World Resource Institute vezette konzorcium tagjaként),
2002-2006, Nemzetközi projektek (környezeti jogalkotás, BiH, tréningek, BiH, Albánia, Macedónia, Horvátország, Kazakhsztán),

Utazás, konferenciák

1981, Moszkva, Lomonoszov Egyetem, Büntető Eljárásjogi Tanszék (4 hónap, nem orosz szakos részképzés)
1991, Washington, Minneapolis, Trenton (2 hónap, környezetvédelmi képzés az Amerikai Legfőbb Ügyészek Szövetsége szervezésében)
1992, Oxford, III. Európai Jog és Pszichológia Konferencia
1992, Ottawa, AIDP előkészitő ülés a környezetvédelmi büntetőjogból - magyar referens
1992-, A környezetvédelmi jog érvényesítése, konferenciasorozat, Budapest (a szervező bizottság tagja), Oaxaca, Mexikó és Monterey, Egyesült Államok
1994, Baarn, Hollandia, Nemzetközi Munkaülés a Határokon Átnyuló Környezeti Hatásokról, magyar referens
1996, Hága, Konferencia a Rioi Alapelvek érvényesüléséről a nemzeti jogokban, előadó
1997, Estoril, Portugália, AIAI, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati szervezet konferenciája, előadó
1996-1998, Genf, Róma (12 fordulós előkészítő tárgyalás az Aarhusi Egyezmény előtt; az európai társadalmi szervezetek delegációjának tagjaként)
1999, Berlin, Városok Párbeszéde - közösségi részvétel az önkormányzati döntéshozatalban c. konferencia, előadó, témavezető
2002, Bali, a Johannesburgi Rio+10 Csúcstalálkozó előkészítő ülése
2002, Johannesburg, Rio+10 Csúcstalálkozó
2004, IUCN eves konferencia, Bangkok
2006, IUCN környezetvédelmi academia, White Plains, US

Publikációk

 • A bizonyítékok mérlegelése - Pszichológia és büntető eljárásjog - Ügyészségi Szemle, 1991.1.
 • A jogi személyek büntetőjogi felelőssége - Magyar Jog, 1993.7.
 • EU környezetvédelmi jogharmonizáció, levegő tisztaság védelmi fejezet - Tanulmánykötet, DHV Consult, Hága, 1993
 • Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban, kézikönyv, REC, 1994
 • A környezetvédelmi társadalmi szervezetek és kormányzati szervek kapcsolata c. könyv magyar fejezete - PELA, Wroclaw, 1998
 • EU környezetvédelmi jogharmonizáció, vízvédelmi fejezetek - Tanulmánykötet I.-VI., Phare, Budapest, 1998.
 • Környezetvédelmi jogesetek és szakértői tevékenység, Környezetvédelmi Kiskönyvtár sorozat, KJK-Kerszöv, Budapest, 2001
 • A közérdekű ügyvédi irodák működése, kézikönyv, I. fejezet - Columbia Egyetem, 2001
 • Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban, kézikönyv a közösségi részvételről környezetvédelmi és vízügyi hatóságoknak, REC, Szentendre, 2002
 • A környezetvédelmi jog néhány belső ellentmondása: Szükség van-e újrakodifikációra? (In: A környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás időszerű kérdései, PPKE, Budapest 2002)
 • Like Minds? Two Perspectives on International Environmental Joint Efforts (with Ruth Greenspan Bell) The Environmental Law Reporter, ELI,Washingon, Volume XXXIII, Number 5, May 2003
 • Magyar Környezetvédelmi Lexikon (20 szócikk) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001
 • Előzetes vizsgálat - hatásvizsgálat - IPPC, Complex, Budapest, Wolters Kluwer kiadó, 2007


Egyéb tevékenység

2003-, Környezettudományi Központ Alapítvány, a kuratórium elnöke
1994-, Budapesti TIT, elnökségi tag
1999-2001, A Közép-Kelet Európai Közérdekű Környezetvédő Jogászok Egyesületének elnöke
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site