Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Alkotmányozással kapcsolatos javaslatok
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Alkotmányozással kapcsolatos javaslatok

Alkotmánysértő a biztosok jogállását megváltoztató KIM-törvénytervezet
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az alapvető jogok biztosáról szóló törvény tervezetéről (JNO-427-2/2011)

A biztos szerint a törvénytervezet megalapozatlan előterjesztés alapján, több tekintetben az Alaptörvénybe ütköző módon, más vonatkozásokban az Alaptörvényben foglaltakat súlyosan mellőzve kívánja szabályozni az ombudsmani intézményt. A biztosi hatáskör és intézkedési kör szűkítésével, a jövő nemzedékek érdekeinek háttérbe szorításával teljes mértékben súlytalan helyettesi intézményt kíván megteremteni. A Tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, alkotmányosan elfogadhatatlan visszalépést valósítana meg, ezért a biztos visszavonását és átdolgozását javasolja. Fülöp Sándor a törvénytervezettel kapcsolatos véleményét 2011. június 8-án megküldte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek és más döntéshozóknak.
részletek ...

2011-06-16

Sikertelen volt az egyeztetés az ombudsmani törvényről
Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa részt vett az alapvető jogok biztosáról szóló törvénnyel kapcsolatos megbeszélésen, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban tartottak 2011. június 15-én.
részletek ...

2011-06-16

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa tárgyalásokat kezdeményezett az alapvető jogok biztosáról szóló törvénytervezetről
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 2011. június 6-án véleményezésre megkapta az alapvető jogok biztosáról szóló törvénytervezetet. A biztos a kisebbségi ombudsmannal egyeztetve kialakított véleményét június 8-án megküldte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek. A tervezettel kapcsolatban az ombudsmannak számos észrevétele van, ezért tárgyalásokat kezdeményezett az illetékes döntéshozókkal.
részletek ...

2011-06-14

A biztos javaslata az új ombudsmani rendszer működésére
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállásáról, feladat- és hatásköréről szóló törvénytervezethez (JNO-268/2011)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a nemzeti és etnikai kisebbségek jogok országgyűlési biztosával egyeztetve, a kormányzati munka segítése érdekében készítette el az általános és részletes indokolással ellátott törvénytervezet javaslatát, amely megfelelő garanciát adna arra, hogy a két helyettes ombudsmani intézmény a jövőben is hatékonyan működhessen. A biztos szerint az Alaptörvény által meghatározott célkitűzéseknek és az alapvető intézményi struktúrának megfelelően szükség van a javaslatban megfogalmazott módosítások átvezetésére, illetve a biztosok jogállásának, feladat- és hatáskörének a kibővült felelősségi körhöz való igazítására. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa megküldte javaslatát a Közigazgatási és az Igazságügyi Miniszternek.
részletek ...

2011-05-23

Sajtóközlemény az új Alkotmány aláírása kapcsán
Magyarországon sürgősen és határozottan át kell alakítani a környezetromboló életmódot és szemléletet, meg kell változtatni a fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot támogató jogszabályokat. Ehhez az Alaptörvény szilárd alapot teremtett – fogalmazta meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa sajtóközleményében. Az ombudsman azt követően fordult a nyilvánossághoz, hogy az államfő aláírta az új alkotmányt.
részletek ...

2011-04-25

Az Alaptörvény kiterjeszti és tovább erősíti a hazai környezetvédelmi jog alapjait
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az új Alaptörvény környezetvédelmi és fenntarthatósági rendelkezéseiből eredő állami felelősségről (JNO-258/2011)

A biztos szerint az Alaptörvény biztosítja az elmúlt húsz év környezetvédelmi jogértelmezésének folytonosságát, annak alapjai fenntartásával, legelsősorban is az egészséges környezethez való jog kimondásával és megerősítésével. Ez az alkotmánybírósági és az ombudsmani joggyakorlat, illetve az egészséges környezethez való jog kimunkált tartalmának, az azt megtöltő elveknek és követelményeknek a megőrzését jelenti elsősorban. A rendelkezésekből közvetlenül levezethető a génmódosított szervezetek szabadföldi termesztésének tilalma, a felszíni és felszín alatti vizek kiemelt védelme, mint ahogy kiemelten védendő a hazai vadon élő és mezőgazdasági génállomány. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a figyelmet arra, hogy az Alaptörvény aláírásával a jogalkotási munka még nem ért véget. A környezetromboló életmódot és szemléletet, valamint a fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot támogató jogszabályokat sürgősen át kell alakítani. Az elkövetkező hónapokban a biztos figyelemmel kíséri a további jogalkotást és indokolt esetben az Alaptörvény előírásainak megfelelő javaslatokkal fog élni.
részletek ...

2011-04-25

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának módosító javaslatai a Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz
Az ombudsman véleménye szerint a kormánypárti képviselők által benyújtott Alaptörvényről szóló javaslat környezetvédelemre és jövő nemzedékekre vonatkozó rendelkezéseit viszonylag csekély módosításokkal koherens rendszerré lehet – és érdemes – alakítani. Fülöp Sándor magát az alkotmányos jogot, és a jogvédő intézmény függetlenségét szeretné fenntartani, ennek érdekében csütörtökön megküldte az országgyűlési képviselőknek szövegszerű indítványát az alkotmányjavaslat környezetvédelmi rendelkezéseinek módosítására.
részletek ...

2011-03-24

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az új Alkotmányban szereplő környezetvédelmi rendelkezésekről
„Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban” címmel rendezett kétnapos konzultációt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája és a PPKE JÁK Jean Monnet Centre of Excellence neves külföldi és hazai jogtudósok részvételével 2011. február 14-15-én.
részletek ...

2011-03-18

„Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a készülő magyar Alkotmányban” címmel rendezett kétnapos konzultációt 2011. február 14-15-én Budapesten a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája és a PPKE JÁK Jean Monnet Centre of Excellence
Az alkotmányozási folyamat 2010 őszén kezdődött hazánkban, s a kormány 2011. március 15-re tervezi lezárni és parlamenti vitára bocsátani az új Alkotmány tervezetét. Az egészséges környezethez való jog szempontjából rendkívüli felelősséget jelent Magyarország számára, hogy e jog védelmét tekintve a megújult Alkotmány szövegébe mi kerül bele.
részletek ...

2011-03-01

Javaslatok az új alkotmány koncepciójának kidolgozásához
Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának elnöke felkérte Fülöp Sándort, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, hogy az alkotmányozással összefüggésben átgondolandó kérdésekről alkotott - kiváltképpen a jövő nemzedékek országgyűlési biztosi intézményt és szerepét érintő szabályozási elvekre vonatkozó - véleményét és javaslatait fejtse ki.
részletek ...

2010-12-02

Az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos alkotmányozási javaslatok
részletek ...

2010-12-02

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az országgyűlési biztosi struktúra működésével kapcsolatosan
Az új Alkotmány előkészítésének – több más kérdést is figyelembe véve – lényeges témája, hogy milyen intézmények szükségesek az alapjogok és egyéb alkotmányos értékek védelméhez és ezen intézményeknek milyen jogkörökkel kell rendelkezniük. E párbeszéd egyik fontos eleme az országgyűlési biztosok alkotmányos pozíciójának kérdése, nevezetesen, hogy valóban indokolt-e a jelenlegi „több-biztosi rendszer” működése vagy az egyes alapjogok védelme az „általános ombudsman és helyettes szakbiztosok” modell alapján is működtethető. Általánosnak tekinthető ugyanakkor az az álláspont, hogy az alapjogok védelmének szintje nem csökkenhet.
részletek ...

2010-12-01
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site