Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Alkotmánybírósági indítványok
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Alkotmánybírósági indítványok

Nem hagytuk beépíteni a lápot
Alkotmánybírósági indítvány Dunakeszi településrendezési tervével kapcsolatban (JNO-42/2010.)

Egy civil szervezet által benyújtott panasz hatására irodánk vizsgálatot folytatott Dunakeszi Város Önkormányzatának településrendezési döntéseivel kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy az Önkormányzat 2000 óta hozott több településrendezési döntése is jogszabálysértő volt. A döntések időpontjában vitatott státuszú lápos területet a képviselő testület gazdasági területté minősítette, ami azonban magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv és az Országos Területrendezési Terv szerint ugyanis a vitatott terület az ökológiai hálózathoz tartozik, ami a természetes és természet közeli élőhelyek rendszere és elősegíti a biológiai diverzitás megőrzését.

A 2005-ben elfogadott településszerkezeti tervek azonban ezzel ellentétesen, beépítésre szánttá minősítik a területet, ez a döntés tehát sérti a jogszabályi hierarchiát, ezáltal sérül a jogbiztonság, ami alkotmányellenes. Irodánk az Alkotmánybíróságtól a Dunakeszi helyi építési szabályzatát elfogadó, a helyi építési szabályzat 2006-os módosítását és 2008-as kiegészítését elfogadó rendeletének megsemmisítését kérte.
részletek ...

2011-02-07

Zajosabbak lesznek a „kulturális fesztiválok”?
Alkotmánybírósági indítvány a kulturális fesztiválok zajkibocsátásának szabályozásával kapcsolatban (JNO-360/2010)

A 2008. és 2010. év között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosához számos olyan panasz érkezett, amelyben a beadványozók a lakókörnyezetükben tartott közterületi rendezvények zavaró hatásait sérelmezték. Erre tekintettel átfogó vizsgálatot indítottunk, melynek keretében a közterületi rendezvények hatályos jogi szabályozásával összefüggő problémákat vizsgáljuk, fokozott figyelmet fordítva a környezeti zaj elleni védelem eszközrendszerére. Vizsgálatunk lényeges részét képezi, a közterületi kulturális fesztiválokkal kapcsolatos alkotmánybírósági indítványunk.

Álláspontunk szerint sérti az egészséges környezethez való jogot, így alkotmányellenes, hogy a jogalkotó a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről szóló rendeletben az egyéb szabadidős zajforrásokra vonatkozó határértékekhez képest átlagosan 5-20 dB-nek megfelelő túllépést engedélyez a június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezett kulturális fesztiválok esetében ezáltal túl nagy „kedvezményeket” biztosít a rendezvény szervezői számára. A rendelet emellett nem határozza meg a kulturális fesztivál fogalmát, így hiányoznak a jogbiztonságnak megfelelő döntés meghozatalához szükséges feltételek, mivel nem egyértelmű, hogy mely rendezvény minősül kulturálisnak. Véleményünk szerint a lakosság egészséges környezethez és lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogának ilyen jellegű korlátozása szükségtelen és aránytalan, ezért irodánk az Alkotmánybírósághoz fordult a vitatott rendelkezés megsemmisítése céljából.
részletek ...

2010-06-02

Alkotmánybírósági indítvány Páty Község Önkormányzatának, a 17/2006. (IV. 27.) kt. sz. rendelettel elfogadott hatályos szabályozási terve, a 90/2010. (II. 22.) kt. határozata, és a 7/2010. (II. 22.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességének vizsgálata érdekében  Melléklet  
részletek ...

2010-05-04

Telepengedély vs bejelentés – a lakosság nyugalma a legfontosabb
Alkotmánybírósági indítvány a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel kapcsolatban (JNO-4699- /2009.)

Irodánkhoz számos olyan panasz érkezett, amelyben a beadványozók a lakókörnyezetükben folytatott termelő és szolgáltató tevékenységek környezeti hatásait sérelmezték. Véleményünk szerint a legtöbb panasz felmerülésében nagy szerepe van a telepengedélyezés rendjét szabályozó rendeletnek, amely több környezeti terheléssel járó tevékenység megkezdését is csupán bejelentéshez köti így azok esetén a lakosok részvételi lehetőségei az eljárásban jelentősen csökkennek.

Álláspontunk szerint a rendelet alkotmányellenes mind formális, mind tartalmi okok miatt. Formális okokból alkotmányellenes tekintettel arra, hogy a megalkotásakor a jogalkotó nem kérte ki az Országos Környezetvédelmi Tanács véleményét annak ellenére, hogy törvény a környezetvédelemmel összefüggő jogszabály alkotása esetén ezt előírja.

A rendelet tartalmilag is alkotmányellenes, ugyanis a bejelentés szemben az előzetes engedélyezéssel nem biztosít az állampolgárok részére jogorvoslatot a telep kiépülése ellen, pedig az Alkotmány szerint „mindenki jogorvoslattal élhet az olyan döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti”. Kértük az Alkotmánybíróságtól, hogy a jogorvoslatot megteremtő jogszabályok hiánya miatt állapítson meg alkotmányellenességet, valamint mondja ki az egészséges környezethez való jog sérelmét, mivel a bejelentés bevezetése az engedélyekhez képest alacsonyabb szintű környezetvédelmet biztosít.
részletek ...

2009-09-15
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site