Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - A JNO két munkatársa kapott meghívást az „Értékek (és értékmegőrzés) a mezőgazdaságban” című európai kongresszusra, melyet bajorországi Wiesben rendeztek meg 2011. február 21-25. között.
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Stratégiai kérdések 

A JNO két munkatársa kapott meghívást az „Értékek (és értékmegőrzés) a mezőgazdaságban” című európai kongresszusra, melyet bajorországi Wiesben rendeztek meg 2011. február 21-25. között.

A Vidéki Katolikus Népmozgalom (Katolische Landvolk Bewegung – KLB) egy nemzetközi katolikus ernyőszervezet (FIMARC) németországi tagszervezete, amely a teremtett világ iránti felelősséget, illetve a vidéki közösségek iránti elkötelezettséget hangsúlyozza. A KLB által rendezett eseményen 19 ország 80 képviselője vett részt.

A konferencia fő célkitűzései az európai mezőgazdaság, a mezőgazdaságban dolgozók, valamint a vidéki lakosság jelenlegi helyzetének és jövőjének megtárgyalása, a mezőgazdaságban és a vidéki életben rejlő értékek felvonultatása, valamint ezen értékek megőrzésének, fejlesztésének lehetőségei és módjai, a fenyegető veszélyek és megoldási lehetőségek átbeszélése volt. Az eseményen a mezőgazdaság humán szempontjainak elemzésén volt a hangsúly, s így kevesebb szó esett a mezőgazdaság és a természeti tőke, a fenntartható gazdálkodás és a tájszerkezet, stb. viszonyairól.

Német szövetségi, illetve bajorországi agrár- és vidékfejlesztéssel foglalkozó szakpolitikusok, az Európai Bizottság meghívott szakembere, illetve különböző nyugat-európai gazdálkodói szervezetek képviselői tartottak előadást és fejtették ki véleményüket a mezőgazdálkodással kapcsolatos szakmai, gazdasági és társadalmi kihívásokról.

A résztvevők egybehangzóan megállapították, hogy a klímatudatos gazdálkodás elengedhetetlen. Az EU-nak a természeti erőforrásokat kímélő gazdálkodást, a fajokban minél gazdagabb, zöld növényzettel borított felszínt, az ökológiai gazdálkodást és a biodiverzitás védelmét kell támogatni. A klímatudatos paraszti gondolkodásnak megfelelő bevételt kell termelnie: egyrészt a termékek árának rendes megfizetésével, valamint az általános közjó érdekében tett erőfeszítések anyagi elismerésével. Az EU-nak megfelelő keretet kell biztosítania a közép- és kelet-európai gazdálkodók ilyen irányú szükségleteinek kielégítésére.

Az értékmegőrző paraszti kultúra megtartása nagyon lényeges, hisz a parasztság az, aki megőrzi a kultúrát, a táj természet-közeliségét és struktúráját.

Az elhangzott előadások, tematikus fórumok, terepi programok tapasztalatai alapján és a résztvevők aktív közreműködésével az esemény zárásául született egy közös állásfoglalás: „Értékorientáció az európai mezőgazdaság jövőjéért” címmel. A tervek szerint a szervezők ezt a tanulmányt egyházi, gazdálkodói és politikai képviseleteknek és döntéshozóknak juttatják majd el.

Az eseményen irodánkat a Stratégia és Tudományos Főosztály két munkatársa képviselte, akik a tavaly decemberben született, a KAP jövőjével foglalkozó biztosi állásfoglalást átadták a mind a KLB-nek, mind a FIMARC nevű szervezetnek. Munkatársaink a konferenciát követően részt vettek a nemzetközi szervezet európai közgyűlésén, amelyen informális megegyezés született arról, hogy a JNO és a FIMARC a KAP-reformhoz kapcsolódóan keresi az együttműködési lehetőségeket.

A KLB saját kezdeményezésű kampányt indított a klímaváltozás problémájáról és a megoldások megismertetésével kapcsolatban. Mozgalmat indítottak abból a célból, hogy mindenki gondolja meg, feltétlenül szükséges-e autóba ülnie, ha valamit el akar intézni, nem tudja ezt gyalog, kerékpárral vagy közösségi járművel megtenni? A szervezet tagjai előrenyomtatott kartonlapokon egyénileg gyűjtik az el-nem-autózott kilométereket!

A szervezet segít a vidéki lakosság anyagi, szociális és lelki életével kapcsolatos gondok felmérésében és az észlelt problémák megoldásában, segítik a termelők és fogyasztók közötti kapcsolatok építését és erősítését. Nemzetközi kapcsolataikat egyrészt a FIMARC ernyőszervezeten, illetve saját programokon keresztül építik. 10 éve dolgoznak Romániában, Lettországban, illetve hasonló szervezetekkel együttműködésben afrikai és ázsiai országokban.

További információkat a KLB-ről az alábbi linken olvashatnak: http://www.landvolk.de/index.php?code=1_0_0


2011.03.10.
JNOI
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site