Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Sajtóközlemény - Szigorú fellépést sürget az ombudsman az elviselhetetlen zajjal szemben
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Sajtóközlemények > 2011

Sajtóközlemény - Szigorú fellépést sürget az ombudsman az elviselhetetlen zajjal szemben

Nem engedhető meg, hogy a közterületeken tartott rendezvények zaja sértse az egészséges környezethez való jogot – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.

Az ombudsman átfogó vizsgálatban elemezte, megelőzhetők-e a fesztiválok és más rendezvények zavaró hatásai.

A vizsgálat előzménye, hogy a közterületi rendezvényekkel, fesztiválokkal kapcsolatban 2008. és 2011. között az ombudsmanhoz számos panasz érkezett. A környezeti konfliktus azokon a területeken a legjelentősebb, ahol rendszeresen szerveznek hajnalig tartó koncerteket. Itt ugyanis nem csupán évi egy-két rendezvény zaját kell elviselni, hanem gyakorlatilag ismeretlen a csend, a nyugodt pihenés feltétele. Egyértelművé vált, hogy az egyedi visszásságok okai a jogi szabályozás gyengeségei, illetve a szigorú ellenőrzés és hatósági fellépés hiánya.

Fülöp Sándor szerint az egészséges környezethez való jog védelme, vagyis a túlzott mértékű zajjal szembeni fellépés az önkormányzatok felelőssége. Ennek érvényesítésére a helyi rendeletekben garanciákat kell kidolgozni, amelyek biztosítják a zavaró hatások minimumra csökkentését, illetve kizárását. A szennyező fizet elve alapján ugyanakkor a rendezvény szervezője visel felelősséget azért, hogy a rendezvény ne sértse a zajvédelmi előírásokat. A szervező anyagi és egyéb érdeke, a résztvevők kikapcsolódása nem vezethet az érintett lakosság pihenésének megakadályozásához. Az önkormányzat feladata, hogy mindennek jogi feltételeit megalkossa és érvényesítse az emberek egészséges környezethez való jogát, ezáltal biztosítsa, hogy ne lehessen olyan közterületi rendezvényt tartani, amely az alapjog sérelmét jelenti.

Elfogadhatatlan, ha egy adott területen rendszeresen, rövid időközönként ismétlődve, éjszakába vagy akár hajnalba nyúlóan tartanak rendezvényeket. Ez ugyanis – akár hónapokon keresztül – lehetetlenné teszi a környéken lakók pihenését. Márpedig a pihenés lehetetlenné válása, a zaj állandósulása már az alapjog lényegi tartalmának sérelmét jelenti. Visszásságot eredményez tehát az olyan szabályozás, illetve az olyan hatósági gyakorlat, amely minderre lehetőséget ad – állapította meg az országgyűlési biztos, aki felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy a helyi szabályozás kialakításánál, továbbá az engedélyek kiadásánál maradéktalanul teljesíteni kell a környezetvédelmi feltételeket.

Az ombudsman szerint a közterületi rendezvényekről nem szerződésben, hanem engedélyezési eljárás keretében kell rendelkezni; alapos körültekintéssel és a környező lakosság bevonásával kell eljárni. A helyi igényeknek megfelelően meg kell határozni a rendezvények megtartásának időkorlátait. Indokolt a részletes technikai feltételek meghatározása is, például elő lehet írni határértéket, hangárnyékoló eszközök alkalmazását, meg lehet határozni pontosan milyen teljesítményű hangerősítőből meddig és hányat lehet használni.

Fülöp Sándor felhívta a figyelmet, hogy a közterületi rendezvényeket, azok jogszerűségét folyamatosan ellenőrizni kell, jogsértés esetén következetesen alkalmazni kell a közigazgatási és a szabálysértési jogkövetkezményeket, intézkedni kell akár a rendezvény megtiltásáról is.

A rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, illetve az önkormányzatnak is feladata, hogy valamennyi jogi eszközzel fellépjen a jogsértésekkel szemben.

2011. július 27.
JNOI


Kapcsolódó cikkek:

A biztos állásfoglalás-tervezete a közterületi rendezvények és a közterületek egyéb szabadidős használatának követelményeiről (JNO-525/2011)

Sajtóközlemény - A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nyilvánosságra hozta a zaj elleni védelem új, átfogó szabályozásával kapcsolatos javaslatait
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site