Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Sajtóközlemény - Ellentmondásos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint alkotmányos garanciákat kell vállalni a jövő nemzedékek védelme érdekében, ám a kormánypártok továbbra is megszűntetnék a jövő nemzedékek ombudsmanja intézményét
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Sajtóközlemények > 2011

Ellentmondásos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint alkotmányos garanciákat kell vállalni a jövő nemzedékek védelme érdekében, ám a kormánypártok továbbra is megszűntetnék a jövő nemzedékek ombudsmanja intézményét

Ellentmondásos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint alkotmányos garanciákat kell vállalni a jövő nemzedékek védelme érdekében, ám a kormánypártok továbbra is megszűntetnék a jövő nemzedékek ombudsmanja intézményét – állapította meg Fülöp Sándor országgyűlési biztos sajtóközleményében.

Fülöp Sándor szerint külföldön zavart idéz majd elő a jövő nemzedékek ombudsmanja jogintézményének eltűnése, hiszen számos európai országban és az ENSZ szintjén is Magyarország példáját akarják követni e téren.

Fülöp Sándor március 30-án, szerdán írt levelében kérte az parlamenti képviselőket, járuljanak hozzá, hogy a jövő nemzedékek ombudsmanja az Országgyűlés által választott, hatáskörében független intézmény maradjon az új alkotmány keretei között is. „Ha az erre vonatkozó módosító javaslatok elvéreznek, a "zöldombudsman" a jövőben csupán az általános biztos által kinevezett és irányított helyettes lenne. Ily módon a hosszú távú szempontok – az egészséges környezethez való alkotmányos jog és a jövő nemzedékek élethez való joga – automatikusan alárendelődnének a rövid távú érdekeknek, első sorban a különböző gazdasági jogok érvényesítésének”.

Emlékezetes, hogy négy évvel ezelőtt az Országgyűlés lényegében egyhangúan – a Fidesz szavazataival is – fogadta el a független zöldombudsman intézményét, amely a lakosság és a társadalmi szervezetek környezeti panaszait vizsgálja ki, továbbá hivatalból is eljár minden olyan ügyben, ahol a környezetet és a jövő generációk érdekeit kell képviselni.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa az alkotmányozás folyamán, 2010 augusztusában az Országgyűlés Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottságának felkérésére tanulmányozta az egészséges környezethez való jog helyzetét a világ alkotmányaiban és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. Októberben komplex javaslatot nyújtott át az Eseti Bizottságnak, majd a Fenntartható Fejlődés Bizottságának is.

Március elején – a kormánypártok tervezete napvilágra kerülését követően – az ombudsman tudományos alapossággal fogalmazta meg véleményét az egészséges környezethez való jog és annak intézményes képviselete védelmében.

Az ombudsman álláspontjával egybecsengően mértékadó egyházi és világi értelmiségiek nyílt levelet fogalmaztak meg; az egyébként rendkívül sokszínű zöld civil szervezetek is összeálltak és 104-en írták alá kiáltványukat. Sólyom László volt köztársasági elnök is megszólalt az egészséges környezethez való jog és a zöldombudsman megóvása érdekében. Továbbá parlamenti és parlamenten kívüli pártok (Élőlánc), független képviselők (Szili Katalin és Ivády Gábor) indítványai mind összhangban voltak az országgyűlési biztos véleményével. Több száz európai környezetvédelmi szervezet lobbiszövetsége és több jelentős brit szervezet külön is szót emelt a magyar alkotmány környezetvédelmi rendelkezéseinek a védelmében – idézte fel a közelmúlt eseményeit az országgyűlési biztos.

Sajtóközleményében Fülöp Sándor kitért arra is, örömmel fogadta, hogy az egészséges környezethez való jog – az ombudsman javaslatával összhangban – bekerülhet az új alkotmányba

Kapcsolódó anyagok

Háttéranyag a sajtótájékoztatóhoz

A JNO különleges helyzetének és működésének áttekintése

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységének rövid áttekintése

A JNO különleges helyzetének és működésének áttekintése

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának konkrét javaslatai az Alaptörvényhez


2011. március 30.
JNOI
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site